Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin evankelinen opisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on lisätä ja syventää tietoa valtio-opin käsitteistä, tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista liittämällä ne Suomen poliittisen järjestelmän ja Euroopan unionin tarkasteluun. Opintojakson keskeisiä sisältöalueita ovat Suomen poliittisen järjestelmän rakenteet, instituutiot, ideologiat ja toiminnalliset piirteet ja niiden kehitys (em. teemojen käsittely kansallisesta, kansainvälisestä ja hallinnollisesta näkökulmasta) sekä Euroopan unioni poliittisena ja hallinnollisena järjestelmänä (unionin instituutiot, päätöksenteko ja keskeiset politiikka-alueet).

Oppimistavoitteena on syventää tietoja Suomen poliittisesta järjestelmästä ja Euroopan unionista, oppia analysoimaan niiden rakenteita ja toimintaa.

Essee (12 sivua) ja verkkotentti
Essee palautetaan kurssiympäristöön ennen osallistumista verkkotenttiin.

Mykkänen, Juri & Paakkunainen, Kari (toim.) Johdatus Euroopan unionin politiikkaan. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 2014, e-kirjana: http://hdl.handle.net/10138/135785
Paakkunainen, Kari (toim.) Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 2012:1. Helsinki: Unigrafia 2012 (löytyy sähköisenä osoitteesta
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/36047)
Tiihonen, Seppo : Ministeriön johtaminen. Tampere University Press 2006 (löytyy sähköisenä osoitteesta https://tampub.uta.fi/handle/10024/68139)

Essee ja verkkotentti arvioidaan asteikolla 0-5 ja essee muodostaa 30% ja verkkotentti 70% opintojakson kokonaisarvosanasta.

Asteikko: 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Non-stop -verkkokurssilla on käytössä oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 27.9.2016. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkotentissä opiskelijan itsenäinen valmistautuminen tenttiin arvioidaan omalla tietokoneella kotona/työpaikalla vastattavien tenttikysymysten avulla. Ne koskevat annetun kolmen tenttikirjan kokonaisuutta ja esitysten vertailua sekä kommentointia. Lisäksi kurssilla kirjoitetaan itsenäinen essee, jonka teeman voi itse valita ja kirjoittaa Moodlessa annettujen ohjeiden avuin. Essee palautetaan Moodleen ennen osallistumista verkkotenttiin.

Tehtävien palautuspäivät:
ma 31.10.2016
ma 28.11.2016
ke 11.1.2017
ke 1.3.2017
ke 22.3.2017
ke 26.4.2017

Verkkotentit:
ma 7.11.2016 klo 17-20
ke 14.12.2016 klo 17-20
ma 16.1.2017 klo 17-20
ke 8.3.2017 klo 17-20
ke 24.4.2017 klo 17-20
ke 3.5.2017 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin perusopintoihin 25 op.