Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna (maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova (ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta).

Kuvaus

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee länsimaiseen poliittiseen ajatteluun keskeisesti vaikuttaneiden poliittisen ajattelun klassikoiden pääajatukset. Hän osaa sijoittaa ne myös oman aikansa historialliseen kontekstiin. Aatehistoriallisen kehityksen avulla opiskelijat ymmärtävät myös paremmin politiikan tutkimuksen nykyisiä teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sekä filosofisia ja ideologisia taustaolettamuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee länsimaiseen poliittiseen ajatteluun keskeisesti vaikuttaneiden poliittisen ajattelun klassikoiden pääajatukset. Hän osaa sijoittaa ne myös oman aikansa historialliseen kontekstiin. Aatehistoriallisen kehityksen avulla opiskelijat ymmärtävät myös paremmin politiikan tutkimuksen nykyisiä teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sekä filosofisia ja ideologisia taustaolettamuksia.

Essee + verkkotentti
Essee palautetaan ennen osallistumista verkkotenttiin kurssin Moodle-oppimisympäristöön. Esseen ohjeistus ilmoitetaan myöhemmin

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Kurssisivut avautuvat ti 12.5. Kurssille voi ilmoittautua 10 päivää ennen viimeistä verkkotenttiä

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Verkkotentit: ke 1.7.15 klo 17-20, ke 5.8.15 klo 16-19, ke 16.9.15 klo 17-20

Bryson Valerie : Feminist Political Theory (2. painos)
Heywood Andrew: Political ideologies (5. painos)
Koikkalainen Petri ja Korvela Paul-Erik (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvoidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.15 klo 10.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: Yliopisto-opettaja, VTL Kari Paakkunainen

 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake

Valtio-opin aineopinnot 35 op