Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 13.4.2016 klo 10.00. Huom. Non-Stop verkkokurssille voi ilmoittautua 19.8.2016 asti!

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.
Edeltävät opinnot: Johdatus yleiseen valtio-oppiin 5 op

Huom. Opintojakson voivat suorittaa myös valtio-opin pääaineopiskelijat.

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee länsimaiseen poliittiseen ajatteluun keskeisesti vaikuttaneiden poliittisen ajattelun klassikoiden pääajatukset. Hän osaa sijoittaa ne myös oman aikansa historialliseen kontekstiin. Aatehistoriallisen kehityksen avulla opiskelijat ymmärtävät myös paremmin politiikan tutkimuksen nykyisiä teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sekä filosofisia ja ideologisia taustaolettamuksia.

Essee + verkkotentti

Bryson Valerie : Feminist Political Theory (2. painos)
Heywood Andrew: Political ideologies (5. painos)
Koikkalainen Petri ja Korvela Paul-Erik (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Non-stop verkkokurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle: Sivut avautuvat 10.5.2016. Kurssille voi ilmoittautua 19.8. asti.
Verkkokurssilla kirjoitetaan itsenäisesti essee (8-12 sivua), joka palautetaan kurssin Moodle-oppimisympäristöön viimeistään viikko valitsemaasi verkkotenttiin osallistumisen jälkeen. Esseen sijasta voi myös kirjoittaa kirja-arvostelun. Essee/kirja-arvostelu ohjeistetaan tarkemmin kurssiympäristö Moodlessa.

Verkkotenttipäivät:
ma 6.6.16 klo 17-20
ke 27.7.16 klo 17-20
ke 29.8.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Valtio-opin aineopintoihin 35 op, sivuaineopiskelijoille.