Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin opinnoista kiinnostuneille.
Edeltävät opinnot: Johdatus yleiseen valtio-oppiin 5 op

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee länsimaiseen poliittiseen ajatteluun keskeisesti vaikuttaneiden poliittisen ajattelun klassikoiden pääajatukset. Hän osaa sijoittaa ne myös oman aikansa historialliseen kontekstiin. Aatehistoriallisen kehityksen avulla opiskelijat ymmärtävät myös paremmin politiikan tutkimuksen nykyisiä teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sekä filosofisia ja ideologisia taustaolettamuksia.

Essee + verkkotentti

Bryson Valerie : Feminist Political Theory (2. painos)
Heywood Andrew: Political ideologies (5. painos)
Koikkalainen Petri ja Korvela Paul-Erik (toim.): Klassiset poliittiset ajattelijat.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Non-stop verkkokurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle: Sivut avautuvat 10.5.2017. Kurssille voi ilmoittautua 30.8.2017 asti.

Verkkokurssilla kirjoitetaan itsenäisesti essee (8-12 sivua), joka palautetaan kurssin Moodle-oppimisympäristöön viimeistään viikko valitsemaasi verkkotenttiin osallistumisen jälkeen. Esseen sijasta voi myös kirjoittaa kirja-arvostelun. Essee/kirja-arvostelu ohjeistetaan tarkemmin kurssiympäristö Moodlessa.

Tentit suoritetaan verkkoympäristö Moodlessa.

Verkkotenttipäivät:
ma 29.5.2017 klo 17-20
ma 26.6.2017 klo 17-20
ke 16.8.2017 klo 17-20
ma 18.9.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivuilta.

Opintojakso sisältyy Valtio-opin aineopintoihin 35 op, sivuaineopiskelijoille.