Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 5.6.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opin metodologiasta kiinnostuneille.
Edeltävät opinnot: Johdatus yleiseen valtio-oppiin 5 op.

Opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteiden filosofian keskeiset kysymykset ja käsitteet valtio-opin tutkimuksen näkökulmasta ja osaa analysoida oman oppiaineensa teoreettisia kysymyksiä tieteenfilosofisesti. Lisäksi opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen selittämisen keskeiset lähestymistavat, ymmärtää niiden puutteet ja vahvuudet ja osaa soveltaa niitä pääaineensa tutkimuskohteisiin. Opintojakson suorittaminen valmistaa opiskelijaa pääaineen teoriaopintoihin, asettaa menetelmäopinnot laajempaan teoreettiseen asiayhteyteen ja antaa valmiuksia tutkielman hahmottamiseen.

Opiskelija ymmärtää yhteiskuntatieteiden filosofian keskeiset kysymykset ja käsitteet valtio-opin tutkimuksen näkökulmasta ja osaa analysoida oman oppiaineensa teoreettisia kysymyksiä tieteenfilosofisesti. Lisäksi opiskelija hallitsee yhteiskuntatieteellisen selittämisen keskeiset lähestymistavat, ymmärtää niiden puutteet ja vahvuudet ja osaa soveltaa niitä pääaineensa tutkimuskohteisiin. Opintojakson suorittaminen valmistaa opiskelijaa pääaineen teoriaopintoihin, asettaa menetelmäopinnot laajempaan teoreettiseen asiayhteyteen ja antaa valmiuksia tutkielman hahmottamiseen.

a) Kirjatentti tai
b) Orientointi 4 tuntia + kirjatentti + metodologinen harjoitustyö (10 sivua), joka korvaa osia tutkintovaatimuskirjallisuudesta

Benton Ted & Craib Ian: Philosophy of Social Science (2. painos)
Elster Jon: Explaining Social Behavior
Hacking Ian: The Social Construction of What? New edition.

Asteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

a) Kirjatentti tai
b) Orientointi 4 tuntia + kirjatentti + metodologinen harjoitustyö (10 sivua), joka korvaa osia tutkintovaatimuskirjallisuudesta

Kurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 3.5.2017
Orientointi järjestetään maanantaina 5.6.2017 klo 16.30-19.45. Orientointi on tarkoitettu vain niille, jotka suorittavat jakson b-vaihtoehdon mukaan.

Tenttipäivät:
ke 14.6.2017 klo 17-20 (harjoitustyön viimeinen palautuspäivä on 28.6.)
ke 26.7.2017 klo 16-19 (harjoitustyön viimeinen palautuspäivä on 9.8.)
ke 13.9.2017 klo 17-20 (harjoitustyön viimeinen palautuspäivä on 27.9.)

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita


Katso vastuuhenkilö oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy valtio-opin aineopintoihin 35 op, sivuaineopiskelijoille.