Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 16.3.2016
16:15 - 18:45
Pe 18.3.2016
09:00 - 16:00
Ke 6.4.2016
16:15 - 18:45
Ke 13.4.2016
16:15 - 18:45
Ke 20.4.2016
16:15 - 18:45
Ke 27.4.2016
16:15 - 18:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 17.11.2015 klo 10.00

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii Johtamisen opinnoista ja erityisesti Promootioviestinnästä kiinnostuneille.

Basic studies in Media and Communication.

Kurssi käsittelee promootioyhteiskuntaa ja promootion uusia muotoja. Painopiste on promootion kuuluvien poliittisen brändäyksen, lobbauksen ja strategisen viestinnän kriittisessä tarkastelussa sekä uusissa poikkitieteellisissä näkökulmissa organisaatioviestintään. Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt promootiokulttuurin tutkimukseen.

Opintojakso on Johtamisen aineopintojen valinnainen case-kurssi ja sisältyy myös Viestinnän aineopintoihin (35 op). Jaksoa ei voi suorittaa molempiin oppiaineisiin.

Edeltävät opinnot: Suositus: Johtamisen tai Viestinnän perusopinnot 25 op, mutta vähintään toisen oppiaineen johdantojakso.

Luennot 15 t + kansainvälinen seminaari + essee

Kurssiin sisältyy osallistuminen Helsingin yliopistolla pe 18.3.2016 järjestettävään kansainväliseen konferenssiin THE PROMOTIONAL TURN, International conference on promotional logics of current societies. Huom! Osallistuminen konferenssiin on pakollinen osa opintojaksoa. Konferenssia seuraavat kotimaisten alan asiantuntijoiden luennot. Katso konferenssin ohjelma viestinnän oppiaineen, Media and Global Communication (MGC) sivuilta: http://www.helsinki.fi/globalmedia/promotion/index.html

Kurssi edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista työskentelyyn. Lisäksi kurssi suoritetaan kirjallisella yksilötyöllä, joka kirjoitetaan kurssin aikana. Maisteriopinnoissa suoritetaan kaksi kansainvälistä artikkelia enemmän kuin aineopinnoissa.

Kurssista vastaavat professori Anu Kantola, sosiaalitieteiden laitos/viestinnän oppiaine ja yliopistonlehtori Salli Hakala Avoin yliopisto/viestinnän oppiane.

Kurssin ohjelma:

ke 16.3. klo 16.15-18.45 Kurssin avaus, professori Anu Kantola ja yliopistonlehtori Salli Hakala
Luento 1 - Anu Kantola: Promootio ja yhteiskunta

pe 18.3. klo 9.00-16.00 Kansainvälinen konferenssi: THE PROMOTIONAL TURN, International conference on promotional logics of current societies.
Paikka: Päärakennus, pieni juhlasali.

The Promotional Turn - International conference on promotional logics in current societies

Programme 18.3.2016

Pieni juhlasali / The small hall. The main building of the University of Helsinki, Fabianinkatu 33, 4th floor.

9.00 Coffee

9.20 Welcome, Mervi Pantti, MGC

9.30 Promotional Logics in Media

Melissa Aronczyk, Rutgers University, USA: The Inattention Economy: The promotional logics of distraction
Chair: Anu Kantola, comment: Katja Valaskivi

10.30 Promotion of Finance

Clea Bourne, Goldsmiths, University of London, UK: Hidden Finance, Organised silence: Communicative strategies in financial market silos

Chair: Anu Kantola, comment: Markus Ojala

11.30 Lunch

12.30 Promotional Science

Andy Williams, Cardiff University, UK: Selling Science? Problems with science news and public relations

Chair: Salli Hakala, comment: Esa Väliverronen

13.30 Promotion Enters Politics

Sigurd Allern, University of Oslo, Norway: When lobbyists invites journalists to dance: Promotional professionals in Nordic politics.

Chair: Salli Hakala, comment: Anu Kantola

14.30 Coffee

14.45 – 16.00 Panel: The Promise of Promotion in Communication and Media Studies

Discussants: Katja Valaskivi, Sigurd Allern, Melissa Aronczyk, Clea Bourne and Andy Williams. Chair: Anu Kantola

Esseetyöskentelyä konferenssiaineiston parissa 21.3.-15.4.

Kurssin ohjelma:

ke 16.3. klo 16.15-18.45 Kurssin avaus, professori Anu Kantola ja yliopistonlehtori Salli Hakala
Luento 1 - Anu Kantola: Promootio ja yhteiskunta

pe 18.3. klo 9.00-16.00 Kansainvälinen konferenssi: THE PROMOTIONAL TURN, International conference on promotional logics of current societies. Paikka: Päärakennus, pieni juhlasali.

Esseetyöskentelyä konferenssiaineiston parissa 21.3.-15.4.

ke 6.4. klo 16.15-18.45 Luento 2 - Salli Hakala: Politiikka ja promootio
Toimijan näkökulma: Ministeriön viestintäjohtaja, VM, Liinu Lehto: Ministeriön strateginen viestintä

ke 13.4. klo 16.15-18.45 Luento 3: Toimijan näkökulma: Viestinnän ammattilaiset nyky-yhteiskunnassa. Toimitusjohtaja, FT Elina Melgin, ProCom, viestinnän ammattilaiset ry.
Lobbaus ja vaikuttajaviestintä - Kiista alkoholimainonnasta. Milttonin gradukilpailun voittaja VTM Jenni Tikkanen

ke 20.4. klo 16.15-18.45 Luento 4 - tohtorikoulutettava, VTM Salla Laaksonen: Promootio ja uudet mediat
Toimijan näkökulma: Markkinoinnin asiantuntija nykymediassa. Toimitusjohtaja Joona Haatainen, Töttöröö Network oy

ke 27.4. klo 16.15-18.45 Kurssin päätösluento ja palaute esseistä: Promootio – minne liikutat yhteiskuntaa? Anu Kantola ja Salli Hakala.

Kurssi edellyttää läsnäoloa ja aktiivista osallistumista työskentelyyn. Lisäksi kurssi suoritetaan kirjallisella yksilötyöllä, joka kirjoitetaan kurssin aikana. Maisteriopinnoissa suoritetaan kaksi kansainvälistä artikkelia enemmän kuin aineopinnoissa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 16.3.2016. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kantola, A & Lounasmeri, L (2014): Viestinnän ammattilaiset promootioyhteiskunnassa: aktivisteja ja ajatusjohtajia. Saatavilla verkkojulkaisuna.

Rantapelkonen, J (toim., 2014). Strategisen viestinnän salat. Saatavilla verkkojulkaisuna.

Muut kurssilla annetut artikkelit.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakson Promootioviestintä sekä Kriisiviestintä ja johtaminen -kurssit ovat valinnaisia case-jaksoja Johtamisen aineopinnoissa ja jakso sisältyy myös Viestinnän aineopintoihin (35 op). Jaksoa ei voi suorittaa molempiin oppiaineisiin.