Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ


Ilmoittaudu viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Maksu sisältää opinto-ohjelmassa mainitut kolme tenttiä. Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan kirjallisuus. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii johtamisesta ja viestinnästä kiinnostuneille.

Basic studies in Media and Communication.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida organisaatioviestinnän tutkimuksen eri suuntauksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhteiskuntaa eri organisaatioteorioiden näkökulmista. Painopiste on modernien organisaatiokäsitysten tarkastelussa sekä uudemmissa poikkitieteellisissä viestinnän näkökulmissa. Kaikkia organisaatioita leikkaavat mm. sosiologiset, sosiaalipsykologiset ja viestintä- ja johtamisteoreettiset ulottuvuudet.

Opintojakso on valinnainen jakso Johtamisen aineopintokokonaisuudessa ja sisältyy myös viestinnän aineopintokokonaisuuteen (35 op). Jakson voi tehdä vain yhteen kokonaisuuteen. Huom. Mikäli olet tehnyt Johtamisen perusopinnoissa jakson JOS110 Johtajuus ja asiantuntijaviestintä -jakson, et voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Edeltävät opinnot: Suosituksena Johtamisen tai viestinnän perusopinnot 25 op, mutta vähintään toisen oppiaineen Johdantojakso.

Verkkotentti

Tenttipäivät:
ma 23.11.15 klo 17-20
ke 20.1.16 klo 17-20
ma 7.3.16 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Kirjallisuus tentitään verkkotentissä Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat 18.11.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Kolme (3) teosta seuraavista:
Davis A (2013): Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding. Polity.
Hatch M J: Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspective.
Morgan G: Images of Organization (4. painos).
Papa M, Daniels T & Spiker B (2008): Organizational Communication. Perspectives and Trends. Sage.
Weick K E: Making Sense of the Organization.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.