Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille on varattu 50 opiskelijan kiintiö kurssille. Ilmoittautuminen maksuttomille opiskelijapaikoille tapahtuu alla olevan linkin kautta, jotta tenttiin ilmoittautuminen onnistuu.

https://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/ilmo/index.aspx?id=20681&sop=1234


Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii johtamisesta ja viestinnästä kiinnostuneille.
Edeltävät opinnot: Suosituksena Johtamisen tai viestinnän perusopinnot 25 op, mutta vähintään toisen oppiaineen Johdantojakso.

Basic studies in Media and Communication.

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida organisaatioviestinnän tutkimuksen eri suuntauksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhteiskuntaa eri organisaatioteorioiden näkökulmista. Painopiste on modernien organisaatiokäsitysten tarkastelussa sekä uudemmissa poikkitieteellisissä näkökulmissa. Kaikkia organisaatioita leikkaavat mm. sosiologiset, sosiaalipsykologiset että viestintä- ja johtamisteoreettiset ulottuvuudet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida organisaatioviestinnän tutkimuksen eri suuntauksia. Opiskelija oppii tarkastelemaan yhteiskuntaa eri organisaatioteorioiden näkökulmista. Painopiste on modernien organisaatiokäsitysten tarkastelussa sekä uudemmissa poikkitieteellisissä viestinnän näkökulmissa. Kaikkia organisaatioita leikkaavat mm. sosiologiset, sosiaalipsykologiset ja viestintä- ja johtamisteoreettiset ulottuvuudet.

Opintojakso on valinnainen jakso Johtamisen aineopintokokonaisuudessa ja sisältyy myös viestinnän aineopintokokonaisuuteen (35 op). Jakson voi tehdä vain yhteen kokonaisuuteen. Huom. Mikäli olet tehnyt Johtamisen perusopinnoissa jakson JOS110 Johtajuus ja asiantuntijaviestintä -jakson, et voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Verkkotentti

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Kolme (3) teosta seuraavista:
Davis A (2013): Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding. Polity.
Hatch M J: Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspective.
Morgan G: Images of Organization (4. painos).
Papa M, Daniels T & Spiker B (2008): Organizational Communication. Perspectives and Trends. Sage.
Weick K E: Making Sense of the Organization.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkotentit:
Opintojakson Moodle- sivu avautuu 14.11.2016.
ke 30.11.16 klo 17-20
ke 15.2.17 klo 17-20
ke 17.5.17 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.
Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa viestinnän aineopintoja (35 op) ja johtamisen aineopintoja. Huom. Jakson voi myös poikkeuksellisesti lukuvuonna 2016-2017 käyttää Johtamisen perusopintoihin.