Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 7.10.2016
16:30 - 19:45
La 8.10.2016
09:00 - 14:00
Pe 14.10.2016
16:30 - 19:45
La 15.10.2016
09:00 - 14:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille johtamisen tutkimuksesta kiinnostuneille.

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä. Opiskelijalla on tuntuma johtamiseen liittyvästä kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuksesta, tutkimusperinteistä ja niiden keskinäisistä eroista ja yhteneväisyyksistä.

Opintojakso johdattaa opiskelijan johtamisen ja johtajuuden tutkimukseen laajassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Opintojaksolla etsitään tutkimukseen perustuvia näkökulmia siihen, mitä on johtaminen ja erityisesti hyvä johtaminen. Opintojakso perehdyttää tarkastelemaan johtajuutta (leadership) tiiviinä osana operatiivisen johtamisen käytäntöjä ja hyvinvoivien työyhteisöjen toimintaa ja organisoimista.

Kurssi on pakollinen kaikille JOS-opintokokonaisuuden suorittaville.

Opintojakso johdattaa opiskelijan johtamisen ja johtajuuden tutkimukseen laajassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Opintojaksolla etsitään tutkimukseen perustuvia näkökulmia siihen, mitä on johtaminen ja erityisesti hyvä johtaminen. Opintojakso perehdyttää tarkastelemaan johtajuutta (leadership) tiiviinä osana operatiivisen johtamisen käytäntöjä ja hyvinvoivien työyhteisöjen toimintaa ja organisoimista. Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä. Opiskelijalla on tuntuma johtamiseen liittyvästä kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuksesta, tutkimusperinteistä ja niiden keskinäisistä eroista ja yhteneväisyyksistä.

Kurssin tarkoituksena on johdattaa opiskelija johtamisen ja johtajuuden tutkimukseen sekä johtamisen ymmärrykseen ja hallintaan laajemmassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Kurssilla etsitään vastausta kysymyksiin mitä on johtaminen ja sen ilmiöitä ymmärtävät tutkimussuuntaukset sekä tarkastellaan johtajuutta (leadership) johtamisen (management) perustana ja johtajuuteen liittyviä ilmiöitä ja ajattelutapoja.

Oppimistavoite: Kurssin oppimistavoitteena on hallita johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset sekä edistää kriittistä lähestymistapaa johtamisoppeihin ja johtamisesta vallitseviin käsityksiin.

Luento-ohjelma:
Näkökulma johtamiseen ja johtamisen klassikot
Johtamisen tutkimus
Organisaatiorakenteen johtaminen
Henkilöstön johtaminen
Organisaatiokulttuurin johtaminen
Valta ja johtaminen
Julkisrahoitteisten organisaatioiden johtaminen
Asiantuntijoiden johtaminen

Luentokurssi + essee

Oppimateriaali ja kirjallisuus löytyy kurssin Moodle-ympäristöstä.

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Luennot 20 tuntia + essee. Luentokurssi on pakollinen kaikille kokonaisuuden suorittaville. Essee palautetaan kurssin Moodle-ympäristöön myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Opetus: pe ja la 7.10. ja la 8.10. ja pe ja la 14.10. - 15.10.16
* perjantaisin klo 16.30-19.45
* lauantaisin klo 9-14

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 7.10.2016
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Johtamisen perusopintoihin.