Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille johtamisen tutkimuksesta kiinnostuneille.

Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä. Opiskelijalla on tuntuma johtamiseen liittyvästä kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuksesta, tutkimusperinteistä ja niiden keskinäisistä eroista ja yhteneväisyyksistä.

Opintojakso johdattaa opiskelijan johtamisen ja johtajuuden tutkimukseen laajassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Opintojaksolla etsitään tutkimukseen perustuvia näkökulmia siihen, mitä on johtaminen ja erityisesti hyvä johtaminen. Opintojakso perehdyttää tarkastelemaan johtajuutta (leadership) tiiviinä osana operatiivisen johtamisen käytäntöjä ja hyvinvoivien työyhteisöjen toimintaa ja organisoimista.

Kurssi on pakollinen kaikille JOS-opintokokonaisuuden suorittaville.

Opintojakso johdattaa opiskelijan johtamisen ja johtajuuden tutkimukseen laajassa yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Opintojaksolla etsitään tutkimukseen perustuvia näkökulmia siihen, mitä on johtaminen ja erityisesti hyvä johtaminen. Opintojakso perehdyttää tarkastelemaan johtajuutta (leadership) tiiviinä osana operatiivisen johtamisen käytäntöjä ja hyvinvoivien työyhteisöjen toimintaa ja organisoimista. Opiskelija hallitsee opintojakson suoritettuaan johtamisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja pääsuuntaukset. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan kriittisesti erilaisia johtamisoppeja ja johtamisesta vallitsevia käsityksiä. Opiskelijalla on tuntuma johtamiseen liittyvästä kansainvälisestä ja kansallisesta tutkimuksesta, tutkimusperinteistä ja niiden keskinäisistä eroista ja yhteneväisyyksistä.

Kirjallisuuskuulustelu tenttiakvaario Examinariumissa.

Masciulli, Joseph ym. (toim.): The Ashgate Research Companion to Political Leadership, 2009. Artikkelit 1-5, 7-17, 23.

Pollitt, Christopher & Bouckaert, Geert: Public Management Reform: A Comparative Analysis - New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. 3. painos. OUP 2011.

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Tentti: Suoritustapa on Examinarium-tentti.
1. Ilmoittaudu tenttiin ensin WebOodissa, koodi A794591. Helsingiin yliopiston WebOodi: https://weboodi.helsinki.fi
2. Kirjaudu WebOodiin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksellasi
3. Syötä koodi -kohtaan /Opinto-opas/Opetustapahtumat, niin pääset suoraan WebOodin opetustapahtumaan. Sivun alalaidassa on linkki ilmoittautumiseen, avaa linkki ja ilmoittaudu sitä kautta.
4. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista: http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/
5. Examinariumissa voi tenttiä ajalla: 12.01.2017 - 31.08.2017

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Johtamisen perusopintoihin.