Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 11.10.2016. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille johtamisopinnoista kiinnostuneille.

Modernin julkishallinnon johtamisstrategiat

Julkisen sektorin tehtävät ja organisointi ovat muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Hallinnonuudistukset ovat tuoneet uusia välineitä politiikan toimenpanoon ja palveluiden järjestämisen ohjaukseen. Miten modernia julkishallintoa ohjataan, ja mitä seurauksia eri ohjausstrategioilla on? Kurssilla käsitellään keskeisimmät välineet ja strategiat modernin julkishallinnon johtamisessa ja ohjauksessa.

Examinariumissa suoritetun kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa tärkeimmät välineet ja strategiat modernin julkishallinnon ohjauksessa. Opiskelija ymmärtää myös välineiden ja strategioiden vaikutukset ja osaa punnita niitä niiden etujen ja haittojen kannalta.

Tenttiakvaario Examinarium

Suorita Examinariumissa kolme kirjaa seuraavista:

  • Lynn, Laurence E., Jr. (2006). Public management : old and new. Routledge. (Löytyy e-kirjana Helkasta)
  • Moynihan, Donald P. (2008). Dynamics of Performance Management : Constructing Information and Reform. Georgetown University Press. (Löytyy e-kirjana Helkasta)
  • Van Dooren, Wouter, Bouckaert, Geert & Halligan, John. (2010). Performance Management in the Public Sector. Routledge.
  • Brulin, Göran & Svensson, Lennart. (2011). Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Lund studentlitteratur.

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen ilmoittaudu tenttiin weboodissa: koodi A794594. Weboodisivun alalaidassa on ilmoittaudu -tenttiin painike. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika Examinariumista. Huom. Examinariumissa löydät kurssin sekä nimellä että koodilla 794594. Tentin järjestäjätaho on Svenska social- & kommunalhögskolan.

Varausjärjestelmään:

https://examinarium.helsinki.fi/

Ohjeet:

http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Johtamisen perusopintoihin.