Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 8.3.2016
16:30 - 19:45
Ti 15.3.2016
16:30 - 19:45
Ti 22.3.2016
16:30 - 19:45
Ti 29.3.2016
16:30 - 19:45
Ti 5.4.2016
16:30 - 19:45
Ti 12.4.2016
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Johtamisen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan johtamisen ja sukupuolen tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijan johtamisen ja sukupuolen tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä.

Oppimistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Opintojakso sisältyy Johtamisen perusopintohin.

Suoritustavat: Kurssi koostuu 24 luentotunnista, kirjallisuudesta, pienryhmätöistä sessioilla, etukäteen tunneille kirjoitettavien lyhyiden paperien kirjoittamisesta (4 krt A4) ja oppimispäiväkirjasta.

Työskentelytapa: Kurssi koostuu viidestä eri teemakokonaisuudesta ja niihin nivoutuvista luennoista, pientyhmätöistä (tunneilla), lukemistosta (ml. pienten A4 paperien kirjoittamisesta (neljä kertaa ennen ko. lähiopetuskertaa) ja kurssin lopussa palautettavasta oppimispäiväkirjasta. Kaikki opetus ja oppiminen perustuu vuorovaikutteiseen ja osallistuvaan työskentelytapaan. Ensimmäiselle kerralle ei kirjoiteta lyhyttä paperia.

Aikataulu ja teemat

1) 8.3. Kurssin käytännön järjestäytyminen (dos, FT Mira Karjalainen)
Teema 1: Diversiteetti ja ihannetyöntekijä
2) 15.3. Teema 2: Maskuliinisuuksista (dos, FT Mira Karjalainen)
3) 22.3. Teema 3: Työn ja muun elämän tasapaino (KTT Charlotta Niemistö)
4) 29.3. Teema 4: Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus työelämässä (dos, VTT Jukka Lehtonen)
5) 5.4. Teema 5: Identiteetit ja intesektionaalisuus (FT Annamari Tuori)
6) 12.4. Yhteenveto (dos, FT Mira Karjalainen)

Luennot ovat tiistaisin klo 16.30-19.45. Luennoille 2-5 valmistaudutaan lukemalla teemaan kuuluvat artikkelit (ks. seuraava sivu), ja palauttamalla lyhyt paperi (yksi A 4) luettujen artikkelien pohjalta Moodleen tiistaina klo 16 mennessä.

Luennot: tiistaisin 8.3. - 12.4.16 klo 16.30-19.45

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 8.3.2016
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.


Artikkelit löytyvät oppimisympäristö Moodlesta.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suorittaminen ja arvostelu: Kurssin suorittamisen kannalta aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, luennoille ja pienryhmätyöskentelyyn on olennaista. Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:

  • Lyhyet paperit 25% (A4) joita jokainen kirjoittaa 4 kertaa; papereidenarvostelu hyväksytty/hylätty.
  • Oppimispäiväkirja: 50% Oppimispäiväkirja perustuu pitkälle lyhyisiin papereihin ja oppimiseen luennoilla. Hyvän oppimispäiväkirjan laatiminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen. Laajuus on 6-10 sivua 1,5 rivinvälillä, 12 pisteen Times New Roman -fontilla ja 2,5 cm:n marginaaleilla.
  • Ryhmätyö 25 % Kurssin viimeisellä luennolla, ryhmätyöstä informoidaan myöhemmin tarkemmin.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso sisältyy johtamisen perusopintoihin.