Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 7.3.2017
16:30 - 19:45
Ti 14.3.2017
16:30 - 19:45
Ti 21.3.2017
16:30 - 19:45
Ti 28.3.2017
16:30 - 19:45
Ti 4.4.2017
16:30 - 19:45
Ti 11.4.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille on varattu maksuttomia paikkoja kurssille. He ilmoittautuvat tämän linkin kautta: https://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/esittely.aspx?o=116330720&sop=1234

Ilmoittautuminen kurssille alkaa 21.1. klo 12:00. Kun maksuttomat paikat ovat täyttyneet on silti mahdollista päästä mukaan kurssille, ilmoittautumalla Ilmoittaudu-painikkeen kautta ja maksamalla opintomaksu.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Johtamisen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan johtamisen ja sukupuolen tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijan johtamisen ja sukupuolen tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä.

Oppimistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan johtamisen ja sukupuolen tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijan johtamisen ja sukupuolen tutkimuksen teorioihin ja niiden soveltamiseen käytännön työelämässä.

Oppimistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja tarkastella kriittisesti sukupuolen merkityksiä johtamisessa ja johtamisuralla. Jakson jälkeen opiskelija pystyy havaitsemaan erilaisia syrjinnän mekanismeja ja etsimään johtamisen keinoja niiden ennaltaehkäisemiseen. Opiskelija osaa perusteet tasa-arvo-kysymyksistä ja niiden edistämisestä johtamisessa, työelämässä ja organisaatioissa.

Luentokurssi

Artikkelit löytyvät oppimisympäristö Moodlesta.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suorittaminen ja arvostelu: Kurssin suorittamisen kannalta aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, luennoille ja pienryhmätyöskentelyyn on olennaista. Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:

  • Lyhyet paperit 25% (A4) joita jokainen kirjoittaa 4 kertaa; papereidenarvostelu hyväksytty/hylätty.
  • Oppimispäiväkirja: 50% Oppimispäiväkirja perustuu pitkälle lyhyisiin papereihin ja oppimiseen luennoilla. Hyvän oppimispäiväkirjan laatiminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen. Laajuus on 6-10 sivua 1,5 rivinvälillä, 12 pisteen Times New Roman -fontilla ja 2,5 cm:n marginaaleilla.
  • Ryhmätyö 25 % Kurssin viimeisellä luennolla, ryhmätyöstä informoidaan myöhemmin tarkemmin.

Kurssi koostuu 24 luentotunnista, kirjallisuudesta, pienryhmätöistä sessioilla, etukäteen tunneille kirjoitettavien lyhyiden paperien kirjoittamisesta (4 krt A4) ja oppimispäiväkirjasta.

Työskentelytapa: Kurssi koostuu viidestä eri teemakokonaisuudesta ja niihin nivoutuvista luennoista, pientyhmätöistä (tunneilla), lukemistosta (ml. pienten A4 paperien kirjoittamisesta (neljä kertaa ennen ko. lähiopetuskertaa) ja kurssin lopussa palautettavasta oppimispäiväkirjasta. Kaikki opetus ja oppiminen perustuu vuorovaikutteiseen ja osallistuvaan työskentelytapaan. Ensimmäiselle kerralle ei kirjoiteta lyhyttä paperia.

Aikataulu ja teemat:

7.3. Mira Karjalainen: Diversiteetti ja ihannetyöntekijä
14.3. Paula Koskinen-Sandberg: Sukupuolistuneet käytännöt palkkauksessa
21.3. Jukka Lehtonen: Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus työelämässä
28.3. Mira Karjalainen: Maskuliinisuuksista
4.4 Charlotta Niemistö: Työn ja muun elämän tasapaino
11.4. Mira Karjalainen: Yhteenveto

Luennot ovat tiistaisin klo 16.30-19.45. Luennoille 2-5 valmistaudutaan lukemalla teemaan kuuluvat artikkelit (ks. seuraava sivu), ja palauttamalla lyhyt paperi (yksi A 4) luettujen artikkelien pohjalta Moodleen seuraavaa luentoa edeltävänä päivänä klo 16 mennessä.

Luennot: tiistaisin 7.3. - 11.4.17 klo 16.30-19.45
Oppimispäiväkirja palautetaan kurssin Moodleen 5.5. klo 23.55. mennessä.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 7.3.2017
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Johtamisen perusopintohin.