Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa /5 op
150 euroa /10 op

Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tämän jakson ilmoittautumisaika kestää koko lukuvuoden.

Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevien ilmoittautumislinkkien kautta.

ILMOITTAUDU 5 op:n opintojaksolle

ILMOITTAUDU 10 op:n opintojaksolle


Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille johtamisen opinnoista kiinnostuneille

Kirjatenttijaksosta suoritetaan niin monta opintopistettä kuin tarvitaan, max 10 op. Tentin voi suorittaa myös kahdessa osassa.

Opintojen täydentäjä, ota yhteyttä opintoneuvoja Annica Backströmiin lomakkeella:
https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/kysy_valtiotiede.htm

Kirjatentti tenttiakvaariossa (Examinarium)

  • Frame J. Davidson : Project Management Competence: Building Key Skills for Individuals, Teams, and Organizations [ei lukua 8] (1 op)
  • Hofstede Geert & Hofstede Gert Jan : Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival (Rev. and exp. 2nd ed. 2005) (2op)
  • Pollitt Christopher : The Essential Public Manager (2 op)
  • Sennett Richard : Työn uusi järjestys, Sennett Richard: Corrosion of Character tai Sennett Richard : När karaktären krackelerar: människan i den nya ekonomin (2 op, valitse em. kolmesta teoksesta vain yksi)
  • Tiihonen, Seppo: Ministeriön johtaminen (2 op)
  • Artikkelikokoelma (1-2 op): Artikkelit ovat ladattavissa Helsingin yliopiston verkossa. Kirjaudu sisään Helkaan Helsingin yliopiston käyttöluvalla.

JOS110- artikkelit:

Artikkeliosiot A) ja B) vastaavat kumpikin 1 op suoritusta (suoritus 1-2op)

A) Julkisen sektorin johtajuus hallinnon rakenteissa ja verkostoissa

B) Julkishallinnon johtamistavan reformit napoleonisen hallintotradition maissa

Kohdan B) artikkelit ovat saatavilla myös lehden International Journal of Public Sector Management Vol. 21 Numeron 2 sivulla:

http://www.emeraldinsight.com.libproxy.helsinki.fi/journals.htm?issn=0951-3558&volume=21&issue=2

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Tentti: Suoritustapa on Examinarium-tentti.
1. Ilmoittaudu tenttiin ensin WebOodissa, koodi A794640. Helsingiin yliopiston WebOodi: https://weboodi.helsinki.fi
2. Kirjaudu WebOodiin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksellasi
3. Syötä koodi -kohtaan /Opinto-opas/Opetustapahtumat, niin pääset suoraan WebOodin opetustapahtumaan. Sivun alalaidassa on linkki ilmoittautumiseen, avaa linkki ja ilmoittaudu sitä kautta.
4. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista: http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/
5. Examinariumissa voi tenttiä ajalla: 09.09.2016 - 31.08.2017

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

Voit tenttiä jakson valintasi mukaan 1-10 op:n laajuisena. Tentin voi jakaa kahteen osaan, mikäli teet sen 10 op:n laajuisena.
Huom. tenttiaika Examinariumissa on lyhentynyt, max. 2 h 55min. (On silti edelleen mahdollista tenttiä myös 10 op kerralla.)

Mikäli jaat tentin kahtia, ilmoittaudu erikseen kumpaankin tenttiin ja ilmoita kohdassa lisätiedot molemmilla kerroilla, että teet kaksiosaista tenttiä ja mitkä teokset aiot ko. tentissä suorittaa. Kysymyksiin voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Valitse oikea kieliversio, jonka tenttiin varaat ajan Examinariumissa.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat, kun kurssi-ilmoittautuminen alkaa.

Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakson voi sisällyttää Johtamisen perusopintoihin.