Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa / 5 op
150 euroa / 10 op

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ 5 op


Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii johtamisen opinnoista kiinnostuneille. Edeltävinä opintoina suositellaan johtamisen perusopintoja. Opintojakso sisältyy Johtamisen aineopintoihin.

Kirjatentti 0-11 op.
Kirjatenttijaksosta suoritetaan niin monta opintopistettä kuin tarvitaan, max 10 op, mikäli olet aloittanut aineopintojen opiskelun syksyllä 2014 tai aloitat syksyllä 2015.

Mikäli täydennät opintojasi ja olet suorittanut osan aineopinnoistasi aiempien tutkintovaatimusten mukaisesti, voit tarvittaessa tenttiä max 11 op.
Opintojen täydentäjä, ota yhteyttä opintosihteeri Annica Backströmiin lomakkeella:
https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/kysy_valtiotiede.htm

Jos osallistut korvaaville kursseille, ei jaksoa tarvitse suorittaa välttämättä ollenkaan. Avoimessa yliopistossa ei välttämättä järjestetä lukuvuonna 2014-2015 aineopintokursseja riittävästi, jotta 35 opintopistettä täyttyy. Tietoja täydennetään syksyn aikana.

Kirjatentti

Tenttipäivät: ke 7.10.15 klo 17-21, ke 25.11. klo 17-21, la 23.1.16 klo 9-13, la 12.3.16 klo 9-13, la 14.5.16 klo 9-13

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 15.9.2015

Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Brown, Andrew: Organisational Culture (2nd ed.) (2 op)
Czarniawska, Barbara: A Theory of Organizing (2 op)
Mintzberg, Henry, Ahlstrand, Bruce & Lampel, Joseph: Strategy Safari: The Complete Guide through the Wilds of Strategic Management (myös nimellä Strategy Safari: A Guided Tour through the Wilds of Strategic Management) (2 op)
Geoff Mulgan: The Art of Public Strategy, Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good (2 op)
Lawler, Edward E. III: Treat People Right! How Organizations and Individuals Can Propel Each Other into a Virtuous Spiral of Success (2 op)
Schein, Edgar: Process Consultation Revisited: Building the Helping Relationship (2 op)
Graeme Currie, Jackie Ford, Nancy Harding, Mark Learmonth (toim.): Making Public Services Management Critical (1. edition, 2009) (2 op)
Artikkelikokoelma (1-2 op): Kumpikin artikkeliosio A) ja B) vastaa 1 op:n suoritusta, (suoritus 1- 2 op).

A) Strategista johtamista eri välinein eri konteksteissa

Steven H. Appel baum, Danielle Hébert, SylvieLeroux, "Empowerment: power,culture and leadership – a strategy or fadfor the millennium?", Journal of Workplace Learning, (1999) Vol. 11 Iss:7, pp.233 - 254 www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=882164

Russell P. Warhurst (2013) Learning in an age of cuts: managers as enablers of workplace learning. Journal of Workplace Learning. Vol. 25 No. 1, 2013. 37-57. http://www.emeraldinsight.com.libproxy.helsinki.fi/jo...25&issue=1

JohnGibney, Stuart Copeland, Alan Murie, Toward a `New' Strategic Leadership ofPlace for the Knowledge-based Economy, Leadership, February 2009 vol. 5 no. 15-23 http://lea.sagepub.com/content/5/1/5.abstract

B) Poliittinen johtajuus, kansallisia profiileja

RobertP. Ormrod, Stephan C. Henneberg, Nick Forward, James Miller and Leigh Tymms: Political marketing in untraditional campaigns:the case of David Cameron’s Conservative Party leadership victory, Journal ofPublic Affairs, August 2007, 7: 235–248 (2007) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pa.264/pdf

DirkNabers, Power, leadership, and hegemony in international politics: the case ofEast Asia, Review of International Studies (2010), 36: 931-949 http://journals.cambridge.org/article_S0260210510001373

LiPuma, Edward and Koelble, Thomas, Deliberative democracy and the politics oftraditional leadership in South Africa: A case of despotic domination ordemocratic deliberation? Journal of Contemporary African Studies; Apr2009, 27:2, 201-223,
http://web.ebscohost.com.libproxy.helsinki.fi/ehost/p...10&hid=127

Zúquete,J. P. (2008), The Missionary Politics of Hugo Chávez. Latin American Politicsand Society, 50: 91–121. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1548-245...005.x/abstract

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5.
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojaksot sisältyvät Johtamisen aineopintoihin.