Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 11.9.2015
10:00 - 14:00
Pe 18.9.2015
10:00 - 14:00
Pe 25.9.2015
10:00 - 14:00
Pe 2.10.2015
10:00 - 14:00
Pe 9.10.2015
10:00 - 14:00
Pe 16.10.2015
10:00 - 14:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ


Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Johtamisen opinnoista kiinnostuneille. Edeltävinä opintoina suositellaan Johtamisen perusopintoja.

Kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelijat organisaatioteorian perusteisiin ja organisaatiotutkimuksen teoriahistoriaan. Luentokurssilla käydään läpi organisaatioteorian kehitystä tieteellisessä tutkimuksessa sekä pohditaan organisaatioteorian merkitystä hallinnon ja johtamisen tutkimuksessa. Käsittelyn pohjana on Gareth Morganin teoksessa Images of Organization esitellyt metaforat sekä teemakohtaiset tieteelliset artikkelit. Kurssin oppimistavoitteena on, että kurssille osallistunut opiskelija tuntee yleisimpien organisaatioteorioiden keskeiset lähtökohdat ja teorian historiallisen kehityksen sekä pystyy kriittisesti arvioimaan eri lähestymistapojen eroja.

Luentosarja 11.9.-16.10. perjantaisin klo 10-14, Unioninkatu 35 ls

Luentokuulustelu perjantaina 23.10. klo 10-14 verkkotenttinä Moodlessa

Uusintakuulustelu 2.-6.11. välillä verkkotenttinä Moodlessa (ks. lisätietoja alla)

Opetus järjestetään yhteisopetuksena yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden kanssa ja Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat laitoksen tentteihin, myös Moodlessa.

Ohjelma:

11.9. Johdanto: teorian merkitys organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksessa

18.9. Organisaatiot koneina ja organismeina

25.9. Organisaatiot aivoina ja kulttuureina

2.10. Organisaatiot poliittisina järjestelminä ja psyykkisinä vankiloina

9.10. Organisaatiot epävakautena ja muutoksena sekä dominaationa

16.10. Kertaus ja valmistautuminen kuulusteluun (Q&A)

23.10. Luentokuulustelu verkkotenttinä Moodlessa

30.10.-6.11. Uusintakuulustelu verkkotenttinä Moodlessa (uusintakuulustelun voi suorittaa vain kerran)

Opettaja: Ville-Pekka Sorsa (ville-pekka.sorsa@hanken.fi)

Luentokurssi, jonka yhteydessä järjestettävässä luentokuulustelussa kuulustellaan luentomateriaalien ohella artikkelikokoelma, joka on saatavilla kurssin Moodle-sivulta.

Opetus: perjantaisin 11.9. - 16.10.15 klo 10-14. Huom. päiväopetus!

Kuulustelut:

Varsinainen luentokuulustelu suoritetaan Moodlessa verkkotenttinä perjantaina 23.10. klo 10.00-14.00.

Uusintakuulustelu on suoritettavissa Moodlessa verkkotenttinä perjantain 30.10. klo 0.00 ja perjantain 6.11. klo 23.59 välillä itse valittuna ajankohtana. Tentin suorittamisen voi aloittaa vain kerran. Tenttiaika on tasan 4 tuntia.

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttikertaa.
Ilmoittaudu
valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivujen avautuminen ilmoitetaan myöhemmin.

Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Morgan (2006): Images of Organization. 4th edition. London: SAGE.

Kurssin Moodle-sivulta löytyvä artikkelipaketti.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

HUOM. Mikäli kurssille osallistuva opiskelija suorittaa sekä yleisen valtio-opin opintojakson 790H215 Organisaatioteoria ja -tutkimus että johtamisen sivuainekokonaisuuden jakson JOS201 Organisaatioteoria ja johtaminen, suoritetaan myöhempänä ajankohtana suoritettava jakso kirjallisuuskuulustelussa tenttiakvaariossa. Ota yhteyttä kurssin vetäjään tarkemman informaation saamiseksi.