Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 11.10.2016. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille johtamisen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson yleisenä tavoitteena on perehdyttää opiskelijat organisaatioteoriaan ja -tutkimukseen. Jakson tarkoituksena on johdattaa opiskelija organisaatiotutkimuksen teoriahistoriaan, käsityksiin organisaatioiden johtamisesta eri teoriaperinteissä sekä yleisemmin organisaatioiden hahmottamistavan ja johtamisajattelun välisiin yhteyksiin. Opintojakso antaa opiskelijalle välineitä organisaatioiden luonteen ja organisaatioiden erilaisten johtamistapojen hahmottamiseksi.

Opintojakson yleisenä tavoitteena on perehdyttää opiskelijat organisaatioteoriaan ja -tutkimukseen. Jakson tarkoituksena on johdattaa opiskelija organisaatiotutkimuksen teoriahistoriaan, käsityksiin organisaatioiden johtamisesta eri teoriaperinteissä sekä yleisemmin organisaatioiden hahmottamistavan ja johtamisajattelun välisiin yhteyksiin. Opintojakso antaa opiskelijalle välineitä organisaatioiden luonteen ja organisaatioiden erilaisten johtamistapojen hahmottamiseksi.

Opintojakson hyväksyttävästi suorittaneet opiskelijat ovat perehtyneet organisaatiotutkimuksen keskeisiin teoreettisiin lähestymistapoihin, omaksuneet kyvyn ymmärtää kriittisesti lähestymistapojen keskeisiä eroja sekä oppineet hankkimaan lisätietoa johtamisesta eri teoriaperinteiden puitteissa.

Tenttiakvaario Examinarium

  • Clegg, Kornberger & Pitsis (2011): Managing and Organizations: An Introduction to Theory and Practice. London: SAGE.
  • Morgan (2006): Images of Organization. 4 th edition. London: SAGE.

Opintojakso arvostellaan numeroasteikolla 0-5
0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.

Opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen ilmoittaudu tenttiin weboodissa: koodi A794731. Weboodisivun alalaidassa on ilmoittaudu -tenttiin painike. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika Examinariumista. Huom. Examinariumissa löydät kurssin sekä nimellä että koodilla 794731. Tentin järjestäjätaho on Svenska social- & kommunalhögskolan.

Varausjärjestelmään:

https://examinarium.helsinki.fi/

Ohjeet:

http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Johtamisen aineopintoihin.