Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 2.5.2017
16:30 - 19:00
Ke 3.5.2017
16:30 - 19:00
To 4.5.2017
16:30 - 19:00
Ma 8.5.2017
16:30 - 19:00
Ti 9.5.2017
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoa.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii paitsi valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ja opiskelemaan aikoville, myös kaikille tieteellisistä teksteistä ja kirjoittamisesta kiinnostuneille.

Opintojakso on valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukainen ja kuuluu tiedekunnan yleisopintoihin.

Opintojakson tarkoituksena on tarjota opiskelijalle välineitä kehittää kirjoittamistaitojaan tieteellisten tekstien laatijana ja oman alansa asiantuntijana. Kurssilla käsitellään tieteellisen kirjoittamisen ja sujuvan asiatyylin ominaispiirteitä, tieteellisiä tekstilajeja sekä kirjoittamisprosessia.

Luennot + itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät (mm. kielenhuoltotietojen kertausta ja tieteellisen tekstin kirjoittamista) + essee

Iisa,K., Oittinen, H. & Piehl, A. 2002. Kielenhuollon käsikirja
Kniivilä,S., Lindblom-Ylänne, S. ja Mäntynen, A.2012.Tiede ja teksti
Lisäksi oppimateriaalia Moodlessa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille sekä itsenäistä työskentelyä myös opetuskertojen välillä. Ensimmäisellä opetuskerralla läsnäolovelvollisuus. Muiden opetuskertojen välttämättömät poissaolot korvataan opettajan antamalla ylimääräisellä kirjallisella tehtävällä.

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 2.5.2017.

Lopputehtävän (essee) palatus: ma 15.5. klo 23.55

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Käytännön ohjeita opiskeluun