Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
La 13.5.2017
10:00 - 15:00
La 20.5.2017
10:00 - 15:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Julkisoikeus on oikeusjärjestyksen se osa, jonka tarkoituksena on säädellä julkisen vallan käyttöä julkishallinnollisessa päätöksenteossa. Opintojakso soveltuu paitsi julkishallinnossa työskenteleville, myös kaikille muille julkisen päätöksenteon toimijoille ja siitä kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva suomalaisesta julkisoikeudellisesta järjestelmästä. Kurssilla tutustutaan erityisesti valtiosääntöoikeuden ja hallinto-oikeuden perusteisiin. Esille tulevat julkisoikeudellisen tiedon lähteet, perusoikeuskysymykset, hallintojärjestelmä sekä erilaiset hallinnon oikeussuojakeinot. Kurssi harjaannuttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisissa julkishallinnon käytännön ratkaisutilanteissa ilmeneviä oikeudellisia ongelmia ja soveltamaan kurssilla opittuja oikeudellisen tiedon hankinnan ja hallinnan menetelmiä käytännön työhön. Opintojakso on valtiotieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukainen ja osa tiedekunnan yleisopintoja.

Luennot + harjoitustehtävät + tentti

Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2011, s. 63-244, 257-295, 333-364
Jyränki, Antero & Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 64-94, 138-209, 228-251 ja 333-410

Asteikolla 0 - 5

Luennot la 13.5. ja la 20.5.2017 klo 10-15
- julkinen valta oikeudellisesta näkökulmasta
- oikeuslähteet
- perustuslaki ja perusoikeudet, kansainvälinen normisto
- perusasioita lainsäädäntömenettelystä perustuslainmukaisuuden valvonnan näkökulmasta
- hyvä hallinto, harkintavalta ja hallinto-oikeudelliset oikeusperiaatteet

Luennot tallennetaan ja ne ovat opiskelijoiden katsottavissa 4.6. saakka. Opiskelijat, jotka katsovat vain tallenteet, tekevät 1-2 ylimääräistä kirjallista harjoitustehtävää. Luennoille osallistumista suositellaan, koska siellä on mahdollisuus kysyä ja tarkentaa askarruttavia asioita.

Harjoitustehtävät
1. harjoitustehtävä: Oikeudellinen tiedonhaku ja julkisoikeuden erityispiirteet 13.5.-4.6.2017
2. harjoitustehtävä: Valtiosääntöoikeus 4.6. – 2.7.2017
3. harjoitustehtävä: Hallinto-oikeus 4.6.-9.7.2017
4. harjoitustehtävä: Oikeustapaus 4.6. – 16.7.2017

Harjoitustehtävät tehdään kurssin verkko-oppimisympäristössä Moodlessa luentoja, kurssikirjallisuutta ja kurssin muuta tuki- ja oheismateriaalia hyödyntäen. Kesän aikana on mahdollisuus myös opettajan verkko-ohjaukseen.

Verkkotentit
ke 2.8.2017 klo 17-20
ma 11.9.2017 klo 17-20
ma 16.10.2017 klo 17-20

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa valtiotieteellisen tiedekunnan yleis- ja menetelmäopintoja.