Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.
Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.
Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Verkkoluennot + verkkokeskustelu + verkkotentti

Tentti asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Analyysitehtävä asteikolla hyväksytty/hylätty.

Verkko-oppimisympäristö avautuu ke 10.8.16
1. tehtävän palautus 17.8. ja verkkokeskustelu 18.8.-24.8.16
2. tehtävän palautus 31.8. ja verkkokeskustelu 1.9.-7.9.16
3. tehtävän palautus 14.9.
4. Tehtävän palautus 21.9.

Verkkotentit 28.9.16 klo 17-20 ja 26.10.16 klo 17-20
Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntatieteiden perusopintoja (25 op) kehitysmaatutkimuksen, käytännöllisen filosofian, poliittisen historian, sosiaali- ja kulttuuriantropologian, sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian, talous- ja sosiaalihistorian, viestinnän, yhteiskuntapolitiikan ja yleisen valtio-opin oppiaineissa. Lisätietoa yhteiskuntatieteiden perusopinnoista