Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Materiaalit

Verkkoluennot:
Johdantoluento: Globaali valta ja vastuu. Salli Hakala, viestintä
Luento 1: Globaali (media)valta. Johanna Sumiala, viestintä
Luento 2: Ydinaseet ja asevalvonta. Juha Vuori, valtio-oppi
Luento 3: Globaali oikeudenmukaisuus. Heta Gylling, käytännöllinen filosofia
Luento 4: Globaalitalous. Barry Gills ja Silke Trommer, Kehitysmaatutkimus
Luento 5: Globaalien yritysten vallasta: esimerkkinä tupakkateollisuus. Heikki Hiilamo, Yhteiskuntapolitiikka
Luento 6: Media maailman peilinä. Johanna Sumiala, viestintä
Siirry Moodleen kuuntelemaan luennot.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan kokonaan verkossa. Kuuntelet eri alojen asiantuntijoiden luennot, teet niihinliittyvät tehtävät ja osallistut verkkokeskusteuun ja suoritat lopputentin. Siirry Moodleen, jossa tarkemmat ohjeet.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso Globaali valta ja vastuu tarkastelee kysymyksiä vallasta, oikeudenmukaisuudesta, hyvästä elämästä, vastuusta ja velvollisuuksista alati liikkeessä olevassa globalisoituvassa maailmassa. Jakso järjestetään luentosarjana, jolla lähestytään vallan ja vastuun kysymyksiä politiikan, talouden, etiikan, moraalin ja median tutkimuksen näkökulmista.

Jakson tavoitteena on avata opiskelijoiden kykyä analysoida ja ymmärtää globalisoituvaa maailmaa sekä teoreettisena että empiirisenä kysymyksenä. Luentosarja haastaa kyseenalaistamaan, tukee opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua ja auttaa opiskelijoita kytkemään yksittäisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä laajempiin globalisaatioon liittyviin teemoihin monitieteisestä näkökulmasta.

Luento 1: Globaali (media)valta,

yliopistonlehtori, dosentti Johanna Sumiala, viestintä

Luento 2: Ydinaseet ja asevalvonta

ma professori Juha Vuori, valtio-oppi

Luento 3: Globaali oikeudenmukaisuus

yliopistonlehtori Heta Gylling, käytännöllinen filosofia

Luento 4: Globaalitalous

professori Barry Gills ja yliopistonlehtori Silke Trommer, Kehitysmaatutkimus

Luento 5: Globaalien yritysten vallasta: esimerkkinä tupakkateollisuus

professori Heikki Hiilamo, Yhteiskuntapolitiikka

Verkkotehtävät liittyvät luentoihin.

Vastuu opettaja: yliopistonlehtori VTT Salli Hakala, Avoin yliopisto.

Verkkoluennot + verkkokeskustelu + verkkotentti

Tentti asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen). Analyysitehtävä asteikolla hyväksytty/hylätty.

Verkko-oppimisympäristö avautuu ti 22.8.17

1. tehtävän palautus 3.9. ja verkkokeskustelu 4.9.-10.9.17
2. tehtävän palautus 17.9.17 ja verkkokeskustelu 18.9.-24.9.17
3. tehtävän palautus 24.9.17
4. Tehtävän palautus 1.10.17
Verkkotentit ke 4.10.17 klo 17-20 ja ke 8.11.17 klo 17-20

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntatieteiden perusopintoja (25 op) kehitysmaatutkimuksen, käytännöllisen filosofian, poliittisen historian, sosiaali- ja kulttuuriantropologian, sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian, talous- ja sosiaalihistorian, viestinnän, yhteiskuntapolitiikan ja yleisen valtio-opin oppiaineissa. Lisätietoa yhteiskuntatieteiden perusopinnoista