Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste

Lisätietoja.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Kuvaus

Monitieteisten ympäristöosaajien kouluttamiseksi Helsingin yliopiston tiedekunnat tekevät ympäristöopetuksen yhteistyötä ja opettavat yhdessä Ympäristöalan monitieteisen sivuaineen eli YMS-kokonaisuuden. Kokonaisuus on mahdollista suorittaa myös Avoimen yliopiston opetuksessa. Opintokokonaisuudessa on yksi pakollinen opintojakso, Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (5 op) ja muut opinnot koostuvat opiskelijan itse valitsemista valinnaisista opintojaksoista allaoleva huomioiden:
Valinnaiset opintojaksot on määritelty joko humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tai luonnontieteelliseen sisältöalueeseen. Valinnaiset opinnot koostetaan opiskelijan oman painotuksen ja kiinnostuksen mukaisesti noudattaen seuraavia vaatimuksia: Opintoja suoritetaan molemmista sisältöalueista vähintään 6 op, ja niin, että valinnaisia on yhteensä vähintään 20 op.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

Pakollinen opintojakso:

Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin JMY (5 op)

Valinnaiset opinnot:

Ekologian perusteet (4 op)

Ympäristölääketiede -kirjatentti (3 op)

Johdatus ympäristökemiaan (3 op)

Perusopintojen kirjallisuustentti (4 op), ympäristöekologia

Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op)

Johdatus kaupunkitutkimukseen (5 op)

Ympäristöestetiikka (5 op)

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.