Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä ravitsemusfysiologian peruskäsitteitä
 • selittää, ravitsemusfysiologian keskeiset ilmiöt (ruuansulatus, ravintoaineiden imeytyminen, kuljetus, varastointi, aineenvaihdunta ja eritys, ravinnontarve ja ravitsemustila)
 • selittää perusteet energia-aineenvaihdunnasta sekä energiaravintoaineiden vitamiinien ja kivennäisaineiden käsittelystä ja tehtävistä elimistössä
 • perustella, miten ravintokuitu ja ravinnon sisältämät bioaktiiviset aineet vaikuttavat elimistön toimintaan
 • arvioida ravitsemuskeskusteluun liittyvien ajankohtaisten ilmiöiden fysiologisia taustoja
 • ravitsemusfysiologian peruskäsitteet
 • ravitsemusfysiologian kannalta keskeiset elimistön rakenteet ja fysiologiset ilmiöt
 • energiaravintoaineiden, vitamiinien ja kivennäisaineiden ruuansulatus, imeytyminen, kuljetus, varastointi, aineenvaihdunta ja eritys
 • energia-aineenvaihdunnan perusteet
 • ravintokuidun ja fytokemikaalien vaikutukset elimistössä
 • ravitsemustilan tutkiminen (biokemialliset perusmääritykset)

Kirjatentti, joka järjestetään lähitenttinä Helsingissä.

Kirjallisuus:

1. Sand O, Sjaastad O V, Haug E, ym. Ihminen. Fysiologia ja anatomia. Helsinki: WSOYpro, 2011, 1. painoksesta sivut sivut 24-100, 180-219, 266-270, 314-330-334, 378-420, 450-455, 482-487

Aiheet: Kemian ja fysiikan perusteet (Vesi, Hapot ja emäkset, Orgaaninen kemia, Elimistön orgaaniset molekyylit, ATP ja solujen energia-aineenvaihdunta), Solut, Soluista elimistöksi, Umpieritysjärjestelmä, Luusto (Luut: Rakenne ja tehtävät, Kasvu, Uusiutuminen) , Verenkiertoelimistö (Verenkiertoelimistön tehtävät, Verenkiertoelimistön rakenne pääpiirteissään), Veri, Immuunijärjestelmä (Mikrobit, Immuunijärjestelmän päätehtävät), Ruuansulatuselimistö, Munuaistet ja virtsatiet (Munuaisten tehtävät, Munuaisten rakenne, Munuaisten toiminta, Virtsa), Happo- ja emästasapaino.

2. Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.). Ravitsemustiede. 4. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim 2012, sivut 16-24 (Ravinnon sisältämät aineet, syömisen säätely), 72-75 (Alkoholi), 76-87 (Energia-aineenvaihdunta), 165-167 (Fytokemikaalit), 206-208 (Biokemialliset laboratoriomittaukset, immuunivaste- ja tulehdustekijät, tasemittaukset). (Kirjaa voi lukea e-kirjana HY:n tunnuksilla)

3. Gibney M J, Lanham-New S A, Cassidy A, ym. Introduction to human nutrition. 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2009, sivut 31-121 (luvut 3-6); lisäksi sivut 132-237 eli luvuista 8 ja 9 seuraavat ravintoaineet: fosfori, kalsium, magnesium, kalium, natrium, kloridi, jodi, rauta, seleeni, sinkki, rasvaliukoiset vitamiinit, tiamiini, niasiini, riboflaviini, B6-vitamiini, folaatti ja B12-vitamiini, C-vitamiini (Kirjaa voi lukea e-kirjana HY:n tunnuksilla)

Aiheet:
3 Energy metabolism
4 Nutrition and Metabolism of Proteins and Amino Acids
5 Digestion and Metabolism of Carbohydrates,
6 Nutrition and Metabolism of Lipids,
8 The Vitamins -luvusta; Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Thiamine, Riboflavin, Niacine, Vitamin B6, Vitamin B12, Folic Acid, Vitamin C
9 Minerals and Trace Elements -luvusta; Calcium, Phosphores, Natrium and Chlorid, Magnesium, Iron, Potassium, Iodine and Selenium

4. Voutilainen E, Fogelholm M, Mutanen M. Ravitsemustaito. Helsinki: SanomaPro 2015,
sivut 55-168

Asteikolla 0-5.

Vastuuhenkilö

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Tenttipäivät:
la 3.6.17 klo 9-13, 2.9.17 klo 9-13 ja 21.10.17 klo 9-13

Opintomaksuun kuuluu opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op), sivuaineopinnot