Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmän kautta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä tärkeimpiä elintarvikkeisiin liittyviä käsitteitä
 • arvioida elintarvikkeiden ja ruokavalioiden ravitsemuksellista arvoa
 • arvioida eri ruoka-aineiden ja ruokaryhmien merkitystä ruokavaliossa
 • selittää ruokavalion laatimisen peruskysymykset
 • esittää, mitä erityiselintarvikkeita on tarjolla eri elämänvaiheisiin
 • käyttää jotain ravinto-ohjelmaa ja suunnitella ruokavalioita eri väestöryhmien tarpeisiin
 • elintarvikkeiden tuntemus, ravitsemuksellinen arvo ja merkitys ruokavaliossa eri elämänvaiheissa
 • ruokavalioiden perusteet, suunnittelu ja ravintosisältö
 • ruokatason ravitsemussuositukset
 • ravintolaskentaohjelman käyttö
 • verkkoluennot: 4 x 2 h
 • oppimistehtävät
 • kotitentti

Aro A, Mutanen M, Uusitupa M (toim.). Ravitsemustiede. 4. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim 2012, soveltuvin osin. (luettavissa e-kirjana)

Voutilainen E, Fogelholm M, Mutanen M. Ravitsemustaito. Helsinki: SanomaPro 2015, soveltuvin osin

Heldán A, Raulio S, Kosola M ym. Finravinto 2012 -tutkimus . Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 16/2013, saatavissa osoitteessa https://www.thl.fi

Gibney M J, Lanham-New S A, Cassidy A, Vorster H H (eds.). Introduction to human nutrition. 2 nd ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009, soveltuvin osin. (luettavissa e-kirjana)

Ijäs T, Välimäki M-L. Tunne elintarvikkeet. 2. painos. Helsinki: Otava 2008, soveltuvin osin käsitteitä elintarvikkeista

Terveyttä ruoasta. Suomalaiset ravitsemussuositukset -2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki, saatavissa osoitteessa http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi

0-5

Verkkoluennot

- tiistaisin ja torstaisin 9.5., 11.5., 16.5. ja 18.5.17 klo 17.15-18.45

Oppimistehtävien aikataulut ilmoitetaan Moodlessa.

Kotitentti

 • 1. tentti alkaa ma 19.6.17 klo 9.00 ja päättyy to 22.6.17 klo 9.00 (HUOM: muutos)
 • Uusintatentti ma 11.9.17 klo 9.00 - pe 15.9.17 klo 9.00

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Moodle

Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat 8.5.2017.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op), sivuaineopinnot