Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75,00

ILMOITTAUDU TÄSTÄ.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää osuustoimintaa ja sen erityispiirteitä liiketoimintana erilaisissa yritysmuodoissa. Opiskelija hahmottaa, kuinka osuustoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja hyödynnetään erilaisissa osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhteiskunnallisissa yrityksissä ja muissa liiketoimintaratkaisuissa. Lisäksi opiskelija ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen osuustoiminnallisissa yrityksissä.

Osuustoiminnan monimuotoisuus ja erilaiset liiketoimintamallit ja -ratkaisut, osuustoiminnan talous ja vastuullisuus.

Verkkokurssi

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Sivut avautuvat ennen opetuksen alkua. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Perehtyminen Pellervo-Seuran sivujen perusteella suomalaiseen osuustoimintaan sekä osuustoiminnan juuriin (mm. teoksen Kari Inkinen – Mauno-Markus Karjalainen: Osuustoiminnan juurilla, Aatteen sankareita vai veijareita?, Pellervo-Seura 2012 pohjalta.
Panu Kalmi, Osuuskuntien erityispiirteitä, Kansantaloudellinen aikakauskirja 98(4)
Seuraavat artikkelit kirjasta Arja Suomi (toim.) Keskinäisyys - näkökulmia omistaja-asiakkuuteen, 2004, Edita Publishing Oy 2007.
- Annastiina Henttinen, Keskinäisyyden alkulähteiltä (s. 9-30)
- Panu Kalmi, Keskinäisyys yritysmuotona (s. 31-46)
12
- Olli-Pekka Ruuskanen, Suomen keskinäiset vakuutusyhtiöt, kehitys 1994-2004 (sivut 71-91)
- Markku Miettinen, Keskinäisen vakuutusyhtiön voitonjako ja sen vaikutus yhtiön tunnuslukuihin (sivut 93-113)
- Vesa Kanniainen, Omistamisen etiikka (137-161)
- Petri Lehtipuu ja Susanna Monni, Vastuullinen vakuutusyhtiö
- Kostilainen, Harri & Pättiniemi, Pekka (toim.) (tulossa): Yhteiskunnallinen yrittäjyys. Into-kustannus.
- Moilanen Hanna, Peltokoski Jukka, Pirkkalainen Jaana & Toivanen Tero (2014): Uusi osuuskunta – Tekijöiden liike. Into-kustannus.
Muu vastuuopettajien osoittama kulloinkin ajankohtainen kirjallisuus ja muu oppimateriaali

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn 25 % ja itsenäiset oppimistehtävät 75 %.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Johanna Heiskanen, Hannele Mäkelä, Salme Näsi, Tampereen yliopisto

Opintojakso on osa Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.