Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75,00 Lisätietoja.

Kuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää osuustoimintaa ja sen erityispiirteitä liiketoimintana erilaisissa yritysmuodoissa. Opiskelija hahmottaa, kuinka osuustoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja hyödynnetään erilaisissa osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhteiskunnallisissa yrityksissä ja muissa liiketoimintaratkaisuissa. Lisäksi opiskelija ymmärtää vastuullisen liiketoiminnan merkityksen osuustoiminnallisissa yrityksissä.

Osuustoiminnan monimuotoisuus ja erilaiset liiketoimintamallit ja -ratkaisut, osuustoiminnan talous ja vastuullisuus.

Verkkokurssi

Perehtyminen Pellervo-Seuran sivujen perusteella suomalaiseen osuustoimintaan sekä osuustoiminnan juuriin (mm. teoksen Kari Inkinen – Mauno-Markus Karjalainen: Osuustoiminnan juurilla, Aatteen sankareita vai veijareita?, Pellervo-Seura 2012 pohjalta.
Panu Kalmi, Osuuskuntien erityispiirteitä, Kansantaloudellinen aikakauskirja 98(4)
Seuraavat artikkelit kirjasta Arja Suomi (toim.) Keskinäisyys - näkökulmia omistaja-asiakkuuteen, 2004, Edita Publishing Oy 2007.
- Annastiina Henttinen, Keskinäisyyden alkulähteiltä (s. 9-30)
- Panu Kalmi, Keskinäisyys yritysmuotona (s. 31-46)
12
- Olli-Pekka Ruuskanen, Suomen keskinäiset vakuutusyhtiöt, kehitys 1994-2004 (sivut 71-91)
- Markku Miettinen, Keskinäisen vakuutusyhtiön voitonjako ja sen vaikutus yhtiön tunnuslukuihin (sivut 93-113)
- Vesa Kanniainen, Omistamisen etiikka (137-161)
- Petri Lehtipuu ja Susanna Monni, Vastuullinen vakuutusyhtiö
- Kostilainen, Harri & Pättiniemi, Pekka (toim.) (tulossa): Yhteiskunnallinen yrittäjyys. Into-kustannus.
- Moilanen Hanna, Peltokoski Jukka, Pirkkalainen Jaana & Toivanen Tero (2014): Uusi osuuskunta – Tekijöiden liike. Into-kustannus.
Muu vastuuopettajien osoittama kulloinkin ajankohtainen kirjallisuus ja muu oppimateriaali

Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn 25 % ja itsenäiset oppimistehtävät 75 %.

Johanna Heiskanen, Hannele Mäkelä, Salme Näsi, Tampereen yliopisto

Opintojakso on osa Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.