Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaikan näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Mikä on viittaustekniikka? Tarvitsetko apua oppimistehtävien teossa? Kaipaatko tukea esseen tai tutkielman kirjoittamiseen?

Taitava kirjoittaja-verkkokurssilla saat vinkkejä opinnoissa tarvittaviin kirjoittamisen taitoihin. Kurssilla käsitellään kirjoitusprosessin vaiheita ja harjoitellaan esimerkiksi tenttivastauksen ja referaatin kirjoittamista.

Kurssin aikana saat myös opettajalta henkilökohtaista palautetta teksteistäsi. Palaute auttaa tehokkaasti kehittymään kirjoittajana.

Kurssi sopii erityisesti perus- tai aineopintokokonaisuuden opiskelun aloittaville.

Tavoitteena on opiskella kirjoitusprosessia, erilaisia tekstityyppejä ja harjoituksia, joiden kautta voi päästä ongelmakohdista eteenpäin. Päämääränä on oivallus siitä, että kirjoittaa ja opiskella voi monella eri tavalla tehokkaasti.

Taitava kirjoittaja -verkkokurssi

  • Kurssi auttaa tiedostamaan opiskelun kriittisiä pisteitä ja ohjaa käyttämään tehokkaampia työtapoja.
  • Kurssilla perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin ja yliopistolla tarvittaviin tekstilajeihin sekä harjoitellaan esimerkiksi referaatin kirjoittamista.
  • Kurssilla kirjoitetaan kirjoitustehtäviä, joista saa opettajan henkilökohtaisen palautteen! Palaute auttaa tehokkaasti kehittymään kirjoittajana.

Kurssilla käsitellään kirjoittamista niin, että opinnot helpottuisivat. Tavoitteena on opiskella kirjoitusprosessia, erilaisia tekstityyppejä ja harjoituksia, joiden kautta voi päästä ongelmakohdista eteenpäin. Päämääränä on oivallus siitä, että kirjoittaa ja opiskella voi monella eri tavalla tehokkaasti.

Verkkokurssi joka sisältää 5 teemaa joihin jokaiseen liittyy harjoitustehtäviä ja/tai verkkokeskusteluita.

Lisätietoa verkko-opiskelusta.

Hyväksytty-hylätty.

Osatehtävät tulee suorittaa hyväksytysti.

Osatehtävät ovat pakollisia ja voimassa vain jakson ajana.

Verkkokurssi (8 viikkoa) oppimisympäristö Moodlessa.

Moodle avautuu jakson alkaessa 28.8.2017.

Kirjaudu jakson Moodleen viimeistään viikon sisällä jakson alkamisesta.

Opintojakson voi suorittaa myös jonkin verran nopeammassa tahdissa.

Kurssin teemat:

  • Teema1: Minä kirjoittajana
  • Teema2: Prosessikirjoittaminen ja ajankäytön hallinta
  • Teema 3 a: Tekstilajit Luentopäiväkirja ja tenttivastaus
  • Teema 3 b: Tekstilajit, referaatti
  • Teema 3 c : Tekstilajit, Essee
  • Teema 4: Viittaustekniikka
  • Teema 5: Oikeakielisyys

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.

Taitava kirjoittaja jakso on Avoimen yliopiston oma opintojakso, eikä vastaavaa suoritusta ole Helsingin yliopiston tutkintovaatimuksissa. Opintojaksoa ei huomioida väylähaussa.