Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 6.9.2016
16:00 - 19:00
Ke 14.9.2016
16:15 - 20:00
Ti 20.9.2016
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu Taidehistorian aineopinnot syksyllä 2016 ryhmän opiskelijoille.

Tälle 3 op jaksolle voidaan tapauskohtaisesti ottaa muitakin aineopintojen opiskelijoita. Vapaita paikkoja voi kysyä Avoimen yliopiston oppiaineen koulutussuunnittelijalta sähköpostilla.

Perusopintojen opiskelijoille tarkoitetulle 2 op jaksolle otetaan opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kuvaus

Jakso on pakollinen (3 op) syksyllä 2016 aineopinnot aloittaville opiskelijoille.

Jakson tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuva taidehistorian tutkimusalueesta, keskeisimmistä tutkimusmetodeista ja oppialan historiasta pääpiirteissään.

Jaksolla opiskelija tutustuu taidehistorian oppiaineeseen lähiluennon, vierailukäynnin sekä tallenteina toteutettujen luentojen avulla. Sekä lähiluentoon että tallenteisiin kuuluu tehtäviä.

Johdatus taidehistorian opintoihin 3 op on Avoimen yliopiston oma opintojakso, eikä vastaavaa suoritusta ole Helsingin yliopiston tutkintovaatimuksissa. Opintojaksoa ei huomioida väylähaussa. Jakso on suunniteltu Taidehistorian perusopintojen ja aineopintojen aloittavaksi opinnoksi.

Tutkinto-opiskelijat selvittävät omasta oppiaineestaan mahdollisuutta käyttää jakso esim. valinnaisiin opintoihin.

Luennot ja vierailukäynti.

Jakson aikana kirjoitetaan luentopäiväkirjaa sekä tehdään annetut harjoitustehtävät.

Lähiluennoilla (2 kpl) läsnäolo on pakollista.

Opettajan ilmoittamin osin teokset:

Toim. Elovirta Arja, Lukkarinen Ville (1998): Katseen rajat. Taidehistorian metodologiaa. Helka-kirjaston saatavuus. HelMet-kirjaston saatavuus: useita kpl.

Vakkari, Johanna (2000, 2006): Lähde ja silmä. Helka-kirjaston saatavuus. HelMet-kirjaston saatavuus: useita teoksia molempi painoksia.

Perustuu luentopäiväkirjaan, harjoitustehtävä ovat pakollisia osasuorituksia.

Jakso arvoidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lähiluennoilla (2 kpl) läsnäolo on pakollista. Varaa jakson suorittamiseen riittävästi aikaa, opetus intensiivijaksona.

Orientaatio taidehistorian opintoihin

ti 6.9. klo 16:00-16:30 koulutussuunnittelija Joanna Veinio

Lähiluento ti 6.9. klo 16:30-19:00 (3h)

  • Aika ja paikka taidehistoriassa

Tallenteina teemat (tallenteet ja niihin liittyvät tehtävät 7.9.-13.9.)

  • Menetelmiä ja lähestymistapoja
  • Taidehistoria tieteenalana

Tallenteet ja jakson tehtävät oppimisympäristö Moodlessa, joka avataan jakson alkaessa.

ke 14.9. klo XXX (2-3h) vierailu Arkkitehtuurimuseo, vierailun yhteydessä tehtävänanto seuraavaa lähitapaamista varten

Lähiluento ti 20.9. klo 16:30-19:00 (3h)

Osa luennoista sekä museovierailu ovat perus- ja aineopintojen ryhmille yhteistä opetusta.

Lopputehtävä palautetaa viimeistään ke 5.10.2016

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Johdatus taidehistorian opintoihin on Avoimen yliopiston oma opintojakso, eikä vastaavaa suoritusta ole Helsingin yliopiston tutkintovaatimuksissa. Opintojaksoa ei huomioida väylähaussa.