Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta. Kurssille voi ilmoittautua 27.7.2017 asti.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille kehitysmaatutkimuksen opinnoista kiinnostuneille.
Edeltävät opinnot: Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on avartunut käsitys kehitysmaiden ympäristökysymysten yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Hänellä on tarkentuneita käsitteellisiä välineitä ja analyyttisia strategioita arvioida kehitysmaiden ympäristökysymyksiä useista eri näkökulmista sekä useiden eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten tasojen toimintakenttänä.

Opintojaksolla tarkastellaan kehitysmaiden ympäristökysymyksiä etenkin yhteiskuntatieteellisinä ympäristökysymyksinä. Tavoitteena on jäsentää kehitysmaiden ympäristökysymyksiin liittyviä teoreettisia käsitteitä, analyyttisia näkökulmia ja metodologisia valintoja sekä tarjota välineitä analysoida kehitysmaiden ympäristökysymyksiin liittyviä tieteellisiä ja poliittisia väittämiä. Opintojakso avartaa opiskelijan kykyä hahmottaa kehitysmaiden ympäristökysymyksiä useiden eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten tasojen toimintakenttänä. Opintojaksolla tarkastellaan kehitysmaiden ympäristökysymyksiä sekä materiaalisiin resursseihin että kulttuurisiin merkitysjärjestelmiin kiinnittyvinä kysymyksinä.

Opintojakso suoritetaan esseellä, jolle on kaksi vaihtoehtoista palautuspäivää kesä- ja elokuussa.

Peet-Robbins-Watts: Global political ecology

Lockie, S. et al. (eds). Routledge Handbook of Social and Environmental Change, osat I ja IV.

Haarstad,, H. (ed) New political spaces in Latin American natural resource governance.

Huom. Mikäli olet suorittanut syksyllä 2016 Ympäristö ja kehitys -kurssin, mutta et ole palauttanut kurssiin liittyvää esseetä, luet

Peet-Robbins-Watts: Global political ecology

sekä toisen alla olevista teoksista

Lockie, S. et al. (eds). Routledge Handbook of Social and Environmental Change, osat I ja IV.

Haarstad,, H. (ed) New political spaces in Latin American natural resource governance.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

1. Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, jonka sivut avautuvat 9.5.2017

2. Opintojakso suoritetaan esseellä itsenäisesti työskennellen. Essee palautetaan joko 4.6. tai 6.8.2017 klo 23.55 mennessä Moodleen.

3. Tarkemmat ohjeet esseen kirjoittamiseen löytyvät oppimisympäristöstä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso vastuuhenkilö oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy kehitysmaatutkimuksen aineopintojen pakollisiin jaksoihin 35 op (sivuaineopiskelijoille).