Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

 • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
 • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 30 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Helsingin työväenopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aiemmin lainkaan opiskelleet ranskaa.

Ei edeltäviä opintoja.

Kurssin tavoite on tutustua ranskan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Kurssit suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
 • osaa ilmaista itseään nykyhetkessä (preesens) suullisesti ja kirjallisesti
 • tuntee hiukan ranskalaista kulttuuria ja tapoja, mm. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön.

Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: esittäytyminen, harrastukset ja mieltymykset, asuminen, matkailu, tien kysyminen ja neuvominen, asioimistilanteet.

Tärkeimmät rakenteet:

 • verbien preesens ja lähifutuuri
 • omistus- ja persoonapronominit
 • artikkelit
 • kysymyslauseet
 • lukusanat, kellonajat
 • adjektiiveja

Rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia pariharjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä: kotitehtävät, kirjoitelmia, tehtäviä verkossa.

Ryhmäopetus 42 t + itsenäistä työskentelyä 38 t + koe. Läsnäolovelvoite 80 %

Capelle, Guy; Menand, Robert : Le Nouveau taxi! 1, 2009
Capelle, Guy; Menand, Robert : Le Nouveau taxi! 1 Cahier d'exercices, 2009

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Jatkuva arviointi: loppukoe, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn (80 %) ja kurssiin kuuluvien kotitehtävien suorittaminen.

LÄSNÄOLO: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista.

Opetus: to 8.9.2016-24.11.16 klo 17.00-20.15

Tenttipäivät:
01.12.16 klo 17-19
12.01.17 klo 17-19
10.02.17 klo 17-19

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.