Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Ranskan alkeiskurssi 1:n suorittaneet opiskelijat.

Lähtötaso: CEFR A1. Ranskan alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot, esim. 2 lukion kurssia.

Kurssin suorittanut opiskelija

  • osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa mm. laatia yksinkertaisia viestejä
  • osaa ilmaista itseään menneessä ajassa (passé composé) ja tulevaisuudessa sekä suullisesti että kirjallisesti
  • on tutustunut ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin ja hallitsee esim. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön
  • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: vapaa-aika, sää, toiveiden ja mielipiteiden ilmaisu, elinympäristön ja henkilöiden kuvailu, ravintolassa käynti.

Tärkeimmät rakenteet:

  • verbien imperatiivi, passé composé, imperfekti, futuuri
  • relatiivipronominit ja objektipronominit
  • partitiivinen artikkeli
  • kysymyslauseet

Rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia pariharjoituksia sekä kotitehtäviä ja kirjoitelmia, työskentelyä verkossa.

Kontaktiopetus, itsenäistä työskentelyä + tentti. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista.

Oppimateriaali ja kirjallisuus tarkentuvat kurssikohtaisesti.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Jatkuva arviointi: kertaavia pikkukokeita tai loppukoe opetusryhmästä riippuen, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn (80 %) ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista  

 

Opetuspaikkakunta: Kauniainen

Toteuttaja:

Työväen Akatemia

Vanha Turuntie 14
02700 Kauniainen
Puhelin: (09) 540 4240
Faksi: (09) 540 42444
Sähköposti: toimisto@akatemia.org
WWW: http://www.akatemia.org/site/index.php

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.