Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Lähtötaso: CEFR A1. Ranskan alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot, esim. 2 lukion kurssia.

Kurssin suorittanut opiskelija

  • osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa mm. laatia yksinkertaisia viestejä
  • osaa ilmaista itseään menneessä ajassa (passé composé) ja tulevaisuudessa sekä suullisesti että kirjallisesti
  • on tutustunut ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin ja hallitsee esim. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön
  • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: vapaa-aika, sää, toiveiden ja mielipiteiden ilmaisu, elinympäristön ja henkilöiden kuvailu, ravintolassa käynti.

Tärkeimmät rakenteet:

  • verbien imperatiivi, passé composé, imperfekti, futuuri
  • relatiivipronominit ja objektipronominit
  • partitiivinen artikkeli
  • kysymyslauseet

Rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia pariharjoituksia sekä kotitehtäviä ja kirjoitelmia, työskentelyä verkossa.

Kontaktiopetus, itsenäistä työskentelyä + tentti. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista.

Oppimateriaali ja kirjallisuus tarkentuvat kurssikohtaisesti.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Jatkuva arviointi: kertaavia pikkukokeita tai loppukoe opetusryhmästä riippuen, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn (80 %) ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki
Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.