Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

 • yhteistyöoppilaitokselle
  maksettavasta osuudesta
 • Avoimelle yliopistolle maksettavasta
  osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Työväen Akatemia

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Työväen Akatemian sivuilta.

Kuvaus

Ranskan alkeiskurssi 1:n suorittaneet opiskelijat.

Lähtötaso: CEFR A1. Ranskan alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot, esim. 2 lukion kurssia.

Kurssin suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa mm. laatia yksinkertaisia viestejä
 • osaa ilmaista itseään menneessä ajassa (passé composé) ja tulevaisuudessa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • on tutustunut ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin ja hallitsee esim. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön
 • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Tärkeimmät aihepiirit ja kielenkäyttötilanteet: vapaa-aika, sää, toiveiden ja mielipiteiden ilmaisu, elinympäristön ja henkilöiden kuvailu, ravintolassa käynti.

Tärkeimmät rakenteet:

 • verbien imperatiivi, passé composé, imperfekti, futuuri
 • relatiivipronominit ja objektipronominit
 • partitiivinen artikkeli
 • kysymyslauseet

Rakenne-, sanasto- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, suullisia pariharjoituksia sekä kotitehtäviä ja kirjoitelmia, työskentelyä verkossa.

Lähiopetus 42 t + itsenäinen työskentely

Oppimateriaali ja kirjallisuus tarkentuvat kurssikohtaisesti.

Arvostelu hyväksytty-hylätty

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Jatkuva arviointi: kertaavia pikkukokeita tai loppukoe, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

LÄSNÄOLO: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Työväen Akatemian sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.