Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Lähtötaso: CEFR A1. Ranskan alkeiskurssi 1 ja 2, osa lukion kursseista (3-5 kpl) tai vastaavat tiedot.

Kurssit suorittanut opiskelija

  • osaa käyttää ranskan kielen tärkeimpiä rakenteita
  • osaa ilmaista itseään arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
  • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
  • tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria.

Aihepiirit: mm. opiskelu, perhe, ystävät, asuminen, ruoka, terveys.
Kielenkäyttötilanteeet: mm. oman elinpiirin kuvailu, kysymysten esittäminen, mieltymysten, toiveiden ja tahdon ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen.

Tärkeimmät rakenteet:

  • preesensin kertaus
  • relatiivi-, demonstratiivi- ja indefiniittipronomineja
  • konditionaali
  • adjektiivien vertailu
  • passé composé ja imperfekti

Kurssi. Läsnäolovelvoite: 80 %.

Le Nouveau Taxi 2, kpl 1-17, oppi- ja harjoituskirja

Perustuu osaamistavoitteisiin. Loppukoe, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen.

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Helsingin seudun kesäyliopisto
Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden.