Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Lähtötaso: CEFR A1. Ranskan alkeiskurssi 1 ja 2, osa lukion kursseista (3-5 kpl) tai vastaavat tiedot.

Kurssit suorittanut opiskelija

  • osaa käyttää ranskan kielen tärkeimpiä rakenteita
  • osaa ilmaista itseään arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
  • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
  • tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria.

Aihepiirit: mm. opiskelu, perhe, ystävät, asuminen, ruoka, terveys.
Kielenkäyttötilanteeet: mm. oman elinpiirin kuvailu, kysymysten esittäminen, mieltymysten, toiveiden ja tahdon ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen.

Tärkeimmät rakenteet:

  • preesensin kertaus
  • relatiivi-, demonstratiivi- ja indefiniittipronomineja
  • konditionaali
  • adjektiivien vertailu
  • passé composé ja imperfekti

Kurssi. Läsnäolovelvoite: 80 %.

Oppimateriaali ja kirjallisuus tarkentuvat kurssikohtaisesti.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Loppukoe, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen.

LÄSNÄOLO: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista.

Katso tarkemmat tiedot sekä ilmoittautumisohjeet Helsingin Seudun Kesäyliopiston sivuilta

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden.