Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet ranskan jatkokurssi 1-opintojakson.

Lähtötaso: CEFR A1-A2. Ranskan jatkokurssi 1, n. 5 lukiokurssia tai vastaavat tiedot.

Kurssit suorittanut opiskelija

  • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja
  • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
  • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
  • osaa laatia lyhyitä viestejä
  • on laajentanut kulttuurin tuntemustaan

Aihepiirit: työelämä, vapaa-aika, media, matkustaminen
Kielenkäyttötilanteeet: mm. tulevista ja menneistä tapahtumista kertominen, valintojen perusteleminen, eriävän mielipiteen sekä syiden ja seurausten ilmaiseminen

Tärkeimmät rakenteet

  • passé composé ja imperfekti
  • futuuri
  • gerundi
  • suorat ja epäsuorat objektipronominit
  • subjunktiivi

Kurssi. Läsnäolovelvoite 80 %.

Le Nouveau Taxi 2, kpl 18-36, oppi- ja harjoituskirja

Perustuu osaamistavoitteisiin. Loppukoe, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen.

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Helsingin seudun kesäyliopisto
Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden.