Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet ranskan jatkokurssi 1-opintojakson.

Lähtötaso: CEFR A1-A2. Ranskan jatkokurssi 1, n. 5 lukiokurssia tai vastaavat tiedot.

Kurssit suorittanut opiskelija

  • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja
  • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
  • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
  • osaa laatia lyhyitä viestejä
  • on laajentanut kulttuurin tuntemustaan

Aihepiirit: työelämä, vapaa-aika, media, matkustaminen
Kielenkäyttötilanteeet: mm. tulevista ja menneistä tapahtumista kertominen, valintojen perusteleminen, eriävän mielipiteen sekä syiden ja seurausten ilmaiseminen

Tärkeimmät rakenteet

  • passé composé ja imperfekti
  • futuuri
  • gerundi
  • suorat ja epäsuorat objektipronominit
  • subjunktiivi

Kurssi. Läsnäolovelvoite 80 %.

Oppimateriaali ja kirjallisuus tarkentuvat kurssikohtaisesti.

Perustuu osaamistavoitteisiin. Loppukoe, säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen.

LÄSNÄOLO: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista.

Katso tarkemmat tiedot sekä ilmoittautumisohjeet Helsingin Seudun Kesäyliopiston sivuilta

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden.