Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kykyään lukea vaikeahkoja yleisluontoisia sekä oman alan ranskankielisiä asiatekstejä ja lähdekirjallisuutta.

Lähtötaso: CEFR B1.

Vähintään lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Kurssin tavoitteena on kehittää kykyä lukea vaikeahkoja yleisluontoisia sekä oman alan ranskankielisiä asiatekstejä. Kurssin suorittanut opiskelija

  • pystyy lukemaan silmäillen läpi pitkähköjä tekstejä ja löytämään niistä tarvittavaa tietoa
  • ymmärtää tekstien sisällön riittävän hyvin tiivistääkseen pääkohdat
  • ymmärtää teksteissä esiintyvät kirjoittajan kannanotot ja näkökulman
  • osaa käyttää lukemista helpottavia apuvälineitä (sanakirjat, internet)
  • on saanut valmiuksia kuullun ymmärtämiseen.

Harjaannutaan tunnistamaan tekstiä jäsentäviä sidesanoja ja asiateksteille tyypillisiä rakenteita (mm. passé simple). Asiasisällön tiivistämistä. Mm. oman alan sanavaraston kartuttamista. Myös kuullun ymmärtämistä ja keskustelua. Tuntityöskentelyssä käytetään sekä suomea että ranskaa. Tuntityöskentelyn lisäksi 3-4 itsenäistä tehtävää.

Opintojakso on peruttu

Ryhmäopetus 40 t + itsenäistä työskentelyä

Alustava aikataulu 15.1.-1.4.2016 perjantaisin 8.30-11.45 (ei opetusta 26.2.)

Kurssi soveltuu osaksi tutkintoon kuuluvan vieraan kielen suoritusta. Tarkista oman tiedekuntasi edellyttämä opintopistemäärä.

Läsnäolo: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Oppimateriaali ja kirjallisuus tarkentuvat kurssikohtaisesti.

Arvostelu hyväksytty-hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Opetuspaikkakunta: Kauniainen

Toteuttaja:

Työväen Akatemia

Vanha Turuntie 14
02700 Kauniainen
Puhelin: (09) 540 4240
Faksi: (09) 540 42444
Sähköposti: toimisto@akatemia.org
WWW: http://www.akatemia.org/site/index.php

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.