Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

 • yhteistyöoppilaitokselle
  maksettavasta osuudesta
 • Avoimelle yliopistolle maksettavasta
  osuudesta

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdoista toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Työväen Akatemia

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Työväen Akatemian sivuilta.

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kykyään lukea vaikeahkoja yleisluontoisia sekä oman alan ranskankielisiä asiatekstejä ja lähdekirjallisuutta.

Lähtötaso: CEFR B1.

Vähintään lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Kurssin tavoitteena on kehittää kykyä lukea vaikeahkoja yleisluontoisia sekä oman alan ranskankielisiä asiatekstejä. Kurssin suorittanut opiskelija

 • pystyy lukemaan silmäillen läpi pitkähköjä tekstejä ja löytämään niistä tarvittavaa tietoa
 • ymmärtää tekstien sisällön riittävän hyvin tiivistääkseen pääkohdat
 • ymmärtää teksteissä esiintyvät kirjoittajan kannanotot ja näkökulman
 • osaa käyttää lukemista helpottavia apuvälineitä (sanakirjat, internet)
 • on saanut valmiuksia kuullun ymmärtämiseen.

 

Harjaannutaan tunnistamaan tekstiä jäsentäviä sidesanoja ja asiateksteille tyypillisiä rakenteita (mm. passé simple). Asiasisällön tiivistämistä. Mm. oman alan sanavaraston kartuttamista. Myös kuullun ymmärtämistä ja keskustelua. Tuntityöskentelyssä käytetään sekä suomea että ranskaa. Tuntityöskentelyn lisäksi 3-4 itsenäistä tehtävää.

36-42t + 38-44t itsenäistä työskentelyä

Oppimateriaali ja kirjallisuus tarkentuvat kurssikohtaisesti.

Arvostelu hyväksytty-hylätty

Kurssi soveltuu osaksi tutkintoon kuuluvan vieraan kielen suoritusta. Tarkista oman tiedekuntasi edellyttämä opintopistemäärä.

Läsnäolo: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80 %:lla oppitunneista.

Alustava aika 15.1. – 31.3. perjantaisin 8.30-11.45 (ei 24.2.)

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista Työväen Akatemian sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.