Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 9.8.2017
16:30 - 19:45
To 10.8.2017
16:30 - 19:45
Ma 14.8.2017
16:30 - 19:45
Ke 16.8.2017
16:30 - 19:45
Pe 18.8.2017
16:30 - 19:45
Ma 21.8.2017
16:30 - 19:45
Ke 23.8.2017
16:30 - 19:45
Pe 25.8.2017
16:30 - 19:45
Ma 28.8.2017
16:30 - 19:45
Ke 30.8.2017
16:30 - 19:45
To 31.8.2017
16:30 - 19:45
Ma 4.9.2017
16:30 - 19:45
Ti 5.9.2017
16:30 - 19:45
Pe 8.9.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

89 euroa. Opintomaksu sisältää materiaalimaksun osuuden 14 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat. Toisen kotimaisen kielen kurssit ovat tiedekuntakohtaisia. Kurssien sisältö ja laajuus vaihtelee tiedekunnittain.

Soveltuu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Kurssille osallistuminen edellyttää hyvää lukion ruotsin hallintaa.

Lähtötaso: B1 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla/ylioppilastutkinnon magna cum laude tai lukion päästötodistuksen ruotsin arvosana 7-8. Kielitaidon taitotasot A1-C2.

Kielitaidon kohentamiseen suositellaan valmennuskurssia ja aktiivista itseopiskelua.

Testaa kielitaitosi tässä.

Kursen ger dig sådana muntliga och skriftliga färdigheter som behövs i studierna och i yrkeslivet:

  1. att förstå skrivet och talat språk inom det egna studieområdet
  2. att skriftligt och muntligt berätta om och diskutera teman inom det egna studieområdet
  3. att kunna uttrycka och motivera sina åsikter samt reagera på andras kommentarer
  4. att kunna använda språket på ett sätt som motsvarar situationens krav.

På kursen behandlas teman inom ditt eget studieområde. Vi diskuterar temana i par och i smågrupper samt i samband med muntliga presentationer och projektarbeten. Den skriftliga färdigheten övar du genom att skriva t.ex. referat och rapporter. Vid behov repeterar och övar vi också grammatik.

Ryhmäopetus 56 t, 80 t itsenäistä työskentelyä + kirjallinen ja suullinen koe. Opiskelu on intensiivistä. Varaa riittävästi aikaa kurssin suorittamiseen.

Opettajan jakama materiaali. Tukimateriaaliksi kurssilla suositellaan kielioppikirjaa (esim. Fiilin-Hakala: Fullträff, tai Fiilin-Hakala: Därför) tai verkossa olevien kielioppimateriaalien käyttämistä, esim. Nätfräsch

hylätty, B1: Tyydyttävät Tiedot (TT), B2: Hyvät Tiedot (HT)

Hyväksytty koesuoritus edellyttää vähintään kielitaidon tasoa B1. Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan kumpikin erikseen arvosanalla hyvä tai tyydyttävä.

Opintojakson suorittaminen osoittaa, että opiskelijalla on julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin nojalla kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito.

Kurssi suoritetaan kokonaisuutena. Saadaksesi osallistua loppukokeisiin, sinun on palautettava vaaditut kurssitehtäväsi kurssin kuluessa.

Läsnäolovelvollisuus 80 %.

Suullinen koe: sovitaan opettajan kanssa. Kirjallinen koe, tenttipäivät:
13.9.17 klo 17-19
18.10.17 klo 17-19
20.11.17 klo 17-19

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.