Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus 30 euroa ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus 100 euroa). Avoimen yliopiston opintomaksu (30 €) maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa.

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä 1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että 2) Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Opiskelijalle lähetetään tarkemmat ohjeet avoimen yliopiston ilmoittautumisesta noin viikkoa ennen koulutuksen alkua sähköpostilla. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Kurssi on tarkoitettu niille, joiden kielitaito kaipaa kohennusta oman tiedekunnan EAPS-kurssia varten.

Kurssi ei sovellu tutkintoasetuksen mukaiseksi alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavaksi kieliopinnoksi tai sen osaksi.

Lähtötaso CEFR A2-B1.

Testaa kielitaitosi tässä.

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelijalla on rohkeutta ja valmiudet osallistua oman tiedekunnan EAPS-kurssille. Kurssin käytyään opiskelija

  • uskaltaa puhua ja kirjoittaa tekstejä erilaisista yleisistä sekä työhön ja opintoihin liittyvistä aiheista
  • lukee ja kuuntelee arkielämään ja opintoihin liittyviä tekstejä ja puhetta
  • ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja arvioi taitojaan realistisesti

Ennen oman tiedekunnan EAPS-kurssille osallistumista.

Kurssin osallistujista ja näiden tarpeista riippuen kurssilla keskitytään

  • luku- ja kuuntelutekniikoihin ja harjoituksiin
  • keskusteluharjoituksiin
  • lyhyehköjen tekstien kirjoittamiseen
  • sanaston kartuttamiseen
  • oman oppimisen ja taitojen arviointiin

Kontaktiopetusta 42h ja itsenäistä työtä 39h.


Opettajan materiaali.

Hyväksytty/hylätty. Aktiivinen osallistuminen ja sovittujen oppimistehtävien tekeminen. Ei loppukoetta.

LÄSNÄOLO: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista.

Opetus:

Pe-la ajalla 22.7.- 2.9.16 (ei opetusta 12-13.8.16)
pe 22.7.16 klo 17-18.30, pe 29.7.-1.9.16 klo 17.00 -20.15
la 23.7.-27.8.16 klo 10-13.15

Opettaja: FT Tommi Kakko

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 22.7.2016.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.