Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Lähtötaso: A2

Tavoitteena on hallita ranskan kieliopin ydinkohdat nominien ja pronominien osalta sekä osata soveltaa tietoja käytännössä.

Kurssilla käydään systemaattisesti läpi seuraavat rakenteet: substantiivin suku ja monikon muodostus, adjektiivin epäsäännölliset muodot ja paikka, artikkelien käyttö, persoona-, demonstratiivi-, possessiivi-, relatiivi- ja interrogatiivipronominit sekä tärkeimmät indefiniittipronominit.
Kirjallisia ja suullisia harjoituksia, runsaasti kotitehtäviä

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.