Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Lähtötaso: A2

Tavoitteena on saada kokonaiskuva ranskan verbien taivutussysteemistä, aikamuotojen sekä tapaluokkien käytöstä ja osata soveltaa tietoja käytännössä.

Kurssilla käydään systemaattisesti läpi mm. seuraavat asiat: verbien preesens, menneen ajan muodot, futuuri, konditionaali ja ehtolauseet, subjunktiivi, infinitiivin käyttö ja aikamuotojen vastaavuus. Kirjallisia ja suullisia harjoituksia, runsaasti kotitehtäviä, mm. kaksi kirjoitelmaa ja verkkotehtäviä.

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki

Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.