Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat. JOO-opiskelijat.

Kurssi soveltuu mm. opiskelijavaihtoon lähteville ja niille, jotka haluavat parantaa erityisesti suullista kielitaitoaan.

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf).

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 tai kolme vuotta lukiossa.

Jos olet epävarma osaamistasostasi, ota ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan tai opettajatuutoriin heidän vastaanottoaikoinaan tai Kielikeskuksen opintotoimistoon.

Kurssin käynyt opiskelija

  • osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään sekä keskustella yleisesti eri aihepiireistä 
  • on tutustunut ranskalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä ranskankieliseen maailmaan 
  • on kehittänyt kulttuurienvälisiä viestintätaitojaan (esim. small talk, argumentointi).

Kurssin käynyt opiskelija

  • osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään sekä keskustella yleisesti eri aihepiireistä
  • on tutustunut ranskalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä ranskankieliseen maailmaan
  • on kehittänyt kulttuurienvälisiä viestintätaitojaan (esim. small talk, argumentointi).

Aihepiirit: Opiskelu, harrastukset, vapaa-aika, ranskankielinen maailma ja sen kulttuuriset ilmenemismuodot, esim. taide, elokuva ja ajankohtaisaiheet.

Kurssilla tehdään kirjoitelmia, pieniä esitelmiä ja puheita, simulaatioita, pari- ja ryhmätöitä, keskusteluharjoituksia ja haastattelutehtävä. Lisäksi kerrataan ääntämistä ja hankalia kielioppiasioita.

Monimuotokurssi, jossa luokkaopetusta 38 h, muuta työskentelyä 42 h.

Opettajan oma materiaali, mm. lehtiartikkelit, Internet, TV.

Jatkuva arviointi: säännöllinen osallistuminen tuntityöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen. Ei loppukoetta.

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Tampereen kesäyliopisto

Yliopistonkatu 60 A (Yliopistonkatu 60 A)
33100 Tampere