Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Starting level CEFR B2.

The aim of the course is for students to activate and develop skills in the academic and professional English of their field and to gain confidence to communicate in situations relevant to their studies and professional life. The intention is that students improve their ability to

  1. understand general and academic/professional spoken English
  2. discuss/present in academic/professional English
  3. understand academic/professional English texts
  4. write academic/professional English texts on field-specific topics
  5. take responsibility for their own learning, and become more autonomous language learners, in order to promote life-long learning

 

Edeltävät opinnot: Lähtötaso: Lukion englannin pitkä oppimäärä/B2 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Kielitaidon taitotasot A1-C2 on kuvattu osoitteessa www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/taitotasot.htm

Katso myös kielitaidon arviointitestejä.

Englannin kielen tukisivut

Kurssi toteutetaan ALMS-oppimisympäristössä:

ALMS (Autonomous Learning Modules)

Autonomisen oppimisen perustana on oppijan oma pohdinta ja oppimisen arviointi. Siihen liittyy suunnittelua, tavoitteiden miettimistä ja asettamista, päätösten tekoa lähestymistavoista, työskentelyä autenttisissa tilanteissa ja oppimisprosessin ja tulosten jatkuvaa arviointia. Oppimisen kriittinen pohdinta ja itsearviointi auttaa sitoutumaan ja motivoitumaan, jolloin oppiminen tehostuu. Autonomiseen oppimiseen liittyy myös sosiaalinen aspekti eli oppija käyttää kieltä ja kehittää oppimis- ja opiskelutaitojaan yhdessä muiden kanssa. ALMS-ympäristö antaa vapauden kehittyä ja kehittää itseään englannin taidoissa kohti itsenäistä ja spontaania kielenkäyttötaitoa. Opiskelija voi opiskella yksin, parin kanssa tai ryhmissä sekä opettajan johdolla että itsenäisesti oman oppimissuunnitelmansa mukaan. ALMS-ryhmissä voit suorittaa tutkintoosi vaadittavat englannin opintojaksot. Kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn määrä vaihtelee riippuen opiskelijan omasta opintosuunnitelmasta ja valinnoista. Ensimmäiset kaksi ryhmätapaamista (5 t ja 2 t) ja kolme yksilöllistä tapaamista (15 min) ovat kaikille pakollisia. Lisätietoa kurssin kotisivuilla www.helsinki.fi/kksc/alms

Learner Duties in ALMS

• First group session (5 hrs) - consisting of reflecting about language learning, discussing personal learning styles and recalling histories, analyzing strategies, needs and objectives, and making preliminary plans.

• Second group session (2 hrs) - plans are finalised and learning contracts discussed. Group and individual projects are also agreed upon.

• Individual counselling meetings with the ALMS counsellor in the beginning, middle and end of the programme. These are fifteen-minute face-to-face meetings which provide students with support and opportunities to discuss and reflect on their choices, plans, self-evaluation and progress with their counsellors.

• Planning, monitoring progress and evaluating learning and learning outcomes. A personal study plan, a learning contract and a diary/LOG are used as tools in the reflection process.

• Participation in the relevant group project sessions

Depending on the particular needs of the group, the course will include

  1. field-specific materials from a range of sources such as journals, (text) books, and the Internet, provided by students and the teacher
  2. reading the material, applying appropriate strategies
  3. writing texts relevant to the students’ academic and professional needs
  4. presenting and discussing topics related to the fields of study
  5. becoming familiar with strategies and tools for future language development

 

Suoritustapa: Kurssi. Ryhmätapaamiset ja yksilölliset keskustelut (sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa) sekä kielityötä oman suunnitelman mukaan itsenäisesti ja/tai Skills Support Group-pienryhmissä.

Pakolliset tapaamiset 19.1.2015 klo 16-20 ja 26.1.2015 klo 16-18. Paikka: F26 h. 318

LÄSNÄOLO: Läsnäolo ensimmäisissä ryhmätapaamisissa on ehdottoman välttämätön.

Oppimateriaali ja Kirjallisuus: Materiaalista keskustellaan kurssin alussa

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Completing the course

Materials, in paper or electronic format, provided by both the teacher and the students, will be distributed during the course.

Kurssilla on jatkuva arviointi. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneilla. Kaikki määrätyt tehtävät täytyy palauttaa määräpäivään mennessä.

Arviointi hyväksytty/hylätty

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Ilmoittautumine n alkaa 18.11.2014 klo 10

Ma ksu 35 euroa. Opintomaksu sisältää materiaalimaksun osuuden 5 €.

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat

 

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista . Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

 

  Opetuspaikkojen sijainnit. Näet opetuspaikan sijainnin myös tämän sivun alareunassa olevasta opetuspaikan linkistä. Voit tarkistaa Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyyden opetustilojen esittely -sivuilta. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Voit hyödyntää Flamman Opintoni- ikkunan kalenteria (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Jakson tiedot päivittyvät Flammaan noin vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Opettaja: FM Robert Moncrief.

Opettaja on tavattavissa luentojen aikana. Muina ajankohtina yhteydenotot opetuksen järjestäjän kautta.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston yhteydenottolomake