Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

50 euroa. Opintomaksu sisältää materiaalimaksun osuuden 5 euroa.

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

lLMOITTAUTUMINEN alkaa 17.11.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Avoimen yliopiston ilmoittautuminen

Kuvaus

For Students of Arts, Behavioural and Social Sciences

Starting level CEFR B2.

The aim of the course is for students to activate and develop skills in the academic and professional English of their field and to gain confidence to communicate in situations relevant to their studies and professional life. The intention is that students improve their ability to

  1. understand general and academic/professional spoken English
  2. discuss/present in academic/professional English
  3. understand academic/professional English texts
  4. write academic/professional English texts on field-specific topics
  5. take responsibility for their own learning, and become more autonomous language learners, in order to promote life-long learning

Edeltävät opinnot: Lähtötaso: Lukion englannin pitkä oppimäärä/B2 Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Kielitaidon taitotasot A1-C2 on kuvattu osoitteessa www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/taitotasot.htm

Katso myös kielitaidon arviointitestejä.

Englannin kielen tukisivut

Huom! Pakollisten ryhmätapaamisten kellonaikoihin on tullut muutos. Katso "Suoritustavat" (päivitetty 11.1.16)

Kurssi toteutetaan ALMS-oppimisympäristössä:

ALMS (Autonomous Learning Modules)

Autonomisen oppimisen perustana on oppijan oma pohdinta ja oppimisen arviointi. Siihen liittyy suunnittelua, tavoitteiden miettimistä ja asettamista, päätösten tekoa lähestymistavoista, työskentelyä autenttisissa tilanteissa ja oppimisprosessin ja tulosten jatkuvaa arviointia. Oppimisen kriittinen pohdinta ja itsearviointi auttaa sitoutumaan ja motivoitumaan, jolloin oppiminen tehostuu. Autonomiseen oppimiseen liittyy myös sosiaalinen aspekti eli oppija käyttää kieltä ja kehittää oppimis- ja opiskelutaitojaan yhdessä muiden kanssa. ALMS-ympäristö antaa vapauden kehittyä ja kehittää itseään englannin taidoissa kohti itsenäistä ja spontaania kielenkäyttötaitoa. Opiskelija voi opiskella yksin, parin kanssa tai ryhmissä sekä opettajan johdolla että itsenäisesti oman oppimissuunnitelmansa mukaan. ALMS-ryhmissä voit suorittaa tutkintoosi vaadittavat englannin opintojaksot. Kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn määrä vaihtelee riippuen opiskelijan omasta opintosuunnitelmasta ja valinnoista. Ensimmäiset kaksi ryhmätapaamista (5 t ja 2 t) ja kolme yksilöllistä tapaamista (15 min) ovat kaikille pakollisia. Lisätietoa kurssin kotisivuilla www.helsinki.fi/kksc/alms

Learner Duties in ALMS

• First group session (5 hrs) - consisting of reflecting about language learning, discussing personal learning styles and recalling histories, analyzing strategies, needs and objectives, and making preliminary plans.

• Second group session (2 hrs) - plans are finalised and learning contracts discussed. Group and individual projects are also agreed upon.

• Individual counselling meetings with the ALMS counsellor in the beginning, middle and end of the programme. These are fifteen-minute face-to-face meetings which provide students with support and opportunities to discuss and reflect on their choices, plans, self-evaluation and progress with their counsellors.

• Planning, monitoring progress and evaluating learning and learning outcomes. A personal study plan, a learning contract and a diary/LOG are used as tools in the reflection process.

• Participation in the relevant group project sessions

Depending on the particular needs of the group, the course will include

  1. field-specific materials from a range of sources such as journals, (text) books, and the Internet, provided by students and the teacher
  2. reading the material, applying appropriate strategies
  3. writing texts relevant to the students’ academic and professional needs
  4. presenting and discussing topics related to the fields of study
  5. becoming familiar with strategies and tools for future language development

Kurssi. Ryhmätapaamiset ja yksilölliset keskustelut (sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa) sekä kielityötä oman suunnitelman mukaan itsenäisesti ja/tai Skills Support Group-pienryhmissä.

Pakolliset ryhmätapaamiset ma 18.1.16 klo 16.30-20.30 ja ma 25.1.16 klo 16.30-18.30 Paikka: Kielikeskus, Fabianinkatu 26, sr 318

LÄSNÄOLO: Läsnäolo ensimmäisissä ryhmätapaamisissa on ehdottoman välttämätön.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Materiaalista keskustellaan kurssin alussa.

Kurssilla on jatkuva arviointi. Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneilla. Kaikki määrätyt tehtävät täytyy palauttaa määräpäivään mennessä.

Arviointi hyväksytty/hylätty

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston yhteydenottolomake