Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 16.1.2017
16:30 - 20:30
Ma 23.1.2017
16:30 - 18:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

50 euroa. Opintomaksu sisältää materiaalimaksun osuuden 5 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

For Students of Arts, Behavioural and Social Sciences

The aim of the course is for students to activate and develop skills in the academic and professional English of their field and to gain confidence to communicate in situations relevant to their studies and professional life. The intention is that students improve their ability to

 1. understand general and academic/professional spoken English
 2. discuss/present in academic/professional English
 3. understand academic/professional English texts
 4. write academic/professional English texts on field-specific topics
 5. take responsibility for their own learning, and become more autonomous language learners, in order to promote life-long learning

Depending on the particular needs of the group, the course will include

 1. field-specific materials from a range of sources such as journals, (text) books, and the Internet, provided by students and the teacher
 2. reading the material, applying appropriate strategies
 3. writing texts relevant to the students’ academic and professional needs
 4. presenting and discussing topics related to the fields of study
 5. becoming familiar with strategies and tools for future language development

To pass the course, students are expected to engage actively in the tasks agreed upon and complete them. A variety of evaluation methods will be used, including peer- and self-assessment, portfolios and the continuous evaluation of performance. There will be no final test.

Kurssi toteutetaan ALMS-oppimisympäristössä:

ALMS (Autonomous Learning Modules)

Autonomisen oppimisen perustana on oppijan oma pohdinta ja oppimisen arviointi. Siihen liittyy suunnittelua, tavoitteiden miettimistä ja asettamista, päätösten tekoa lähestymistavoista, työskentelyä autenttisissa tilanteissa ja oppimisprosessin ja tulosten jatkuvaa arviointia. Oppimisen kriittinen pohdinta ja itsearviointi auttaa sitoutumaan ja motivoitumaan, jolloin oppiminen tehostuu. Autonomiseen oppimiseen liittyy myös sosiaalinen aspekti eli oppija käyttää kieltä ja kehittää oppimis- ja opiskelutaitojaan yhdessä muiden kanssa. ALMS-ympäristö antaa vapauden kehittyä ja kehittää itseään englannin taidoissa kohti itsenäistä ja spontaania kielenkäyttötaitoa. Opiskelija voi opiskella yksin, parin kanssa tai ryhmissä sekä opettajan johdolla että itsenäisesti oman oppimissuunnitelmansa mukaan. ALMS-ryhmissä voit suorittaa tutkintoosi vaadittavat englannin opintojaksot. Kontaktiopetuksen ja itsenäisen työskentelyn määrä vaihtelee riippuen opiskelijan omasta opintosuunnitelmasta ja valinnoista. Ensimmäiset kaksi ryhmätapaamista (5 t ja 2 t) ja kolme yksilöllistä tapaamista (15 min) ovat kaikille pakollisia. Lisätietoa kurssin kotisivuilla www.helsinki.fi/kksc/alms

Learner Duties in ALMS

• First group session (5 hrs) - consisting of reflecting about language learning, discussing personal learning styles and recalling histories, analyzing strategies, needs and objectives, and making preliminary plans.

• Second group session (2 hrs) - plans are finalised and learning contracts discussed. Group and individual projects are also agreed upon.

• Individual counselling meetings with the ALMS counsellor in the beginning, middle and end of the programme. These are fifteen-minute face-to-face meetings which provide students with support and opportunities to discuss and reflect on their choices, plans, self-evaluation and progress with their counsellors.

• Planning, monitoring progress and evaluating learning and learning outcomes. A personal study plan, a learning contract and a diary/LOG are used as tools in the reflection process.

• Participation in the relevant group project sessions

Depending on the particular needs of the group, the course will include

 1. field-specific materials from a range of sources such as journals, (text) books, and the Internet, provided by students and the teacher
 2. reading the material, applying appropriate strategies
 3. writing texts relevant to the students’ academic and professional needs
 4. presenting and discussing topics related to the fields of study
 5. becoming familiar with strategies and tools for future language development

Kurssi. Ryhmätapaamiset ja yksilölliset keskustelut (sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa) sekä kielityötä oman suunnitelman mukaan itsenäisesti ja/tai Skills Support Group-pienryhmissä.

Pakolliset ryhmätapaamiset ma 16.1.17 klo 16.30-20.30 ja ma 23.1.17 klo 16.30-18.30

Paikka: Kielikeskus, Fabianinkatu 26, sr 318

Materiaalista keskustellaan kurssin alussa.

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty

LÄSNÄOLO: Läsnäolo ensimmäisissä ryhmätapaamisissa on ehdottoman välttämätön.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.