Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 25.8.2017
16:30 - 19:45
La 26.8.2017
09:00 - 12:15
Ti 29.8.2017
16:30 - 19:45
To 31.8.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa ma 12.6.2017 klo 12.00, ks. Ilmoittaudu-painike.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen kaikille muille paitsi niille englanninkielisen koulutuksen opiskelijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksen muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää:
- keskeisten opiskelussa tarvittavien tieteellisten tekstilajien ominaispiirteet ja käytänteet
- argumentoinnin ja referoinnin merkityksen tieteellisen tekstin tuottamisessa
- vastuunsa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyydestä ja lukijan huomioon ottamisesta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia:
- soveltaa oman tieteenalansa käytänteitä opiskeluteksteissään ja opinnäytetöissään
- muokata tekstiään kirjoitusprosessin eri vaiheissa
- käyttää kielioppaita ja verkkomateriaalia kirjoittamisen tukena.

Yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opintovuosi. Opintojakso on suoritettava ennen kandidaatintutkielmaseminaarin osallistumista tai sen aikana.

Opintojaksossa käsitellään tieteellisen tekstin ominaispiirteitä ja rakennetta sekä lähteiden referointikäytäntöjä ja viittaustekniikkaa. Lisäksi perehdytään kirjoitusprosessin vaiheisiin, vertaispalautteen antamiseen sekä keskeisiin kielenhuollon normeihin.

Luennot 6 t + harjoitukset 10 t + harjoitustyö. Harjoitustyö on n. 5 sivun pienimuotoinen tutkielma. Keskiössä on tutkimuskysymyksen asettaminen, teoreettisen viitekehyksen hahmottaminen, lähdeviitteet, lähteiden referointi, argumentoiva keskustelu lähteiden kanssa (vähintään 3 ilmoitettua lähdettä) huolellinen kieliasu ja lähdeluettelo.

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY. ISBN 978-951-570-699-7. Lisäksi opintojakson aikana osoitettava muu materiaali

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty.

Opintojakso on Kasvatustieteellisen tiedekunnan yleisopintoja.

Verkko-oppimisympäristö Moodle avautuu ti 13.6.2017

- pe 25.8. klo 16.30-19.45 (luennot 4h)
- la 26.8. klo 9.00-12.15 (luennot 2h, harjoitukset 2h)
- ti 29.8. klo 16.30-19.45 (harjoitukset 4h)
- to 31.8.2017 klo 16.30-19.45 (harjoitukset 4h)

Harjoitustyön palautus Moodleen viim. to 7.9.2017. Mahdollisen poissaoloa korvaavan tehtävän palautus Moodleen viim. to 7.9.2017.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.