Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
19.11.2019 klo 08:00 - 9.12.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 19.12.2019
12:00 - 16:00

Kuvaus

Esivaatimus maisterintutkielma.

Tavoitteena on syventää alan teoreettisia tietoja ja harjaannuttaa laajojen asiakokonaisuuksien hallintaan.

Koulutusohjelman yleisinä tenttipäivinä ympäri vuoden.

Omatoiminen alan ilmiöihin perehtyminen kirjallisuuden avulla.

160 h itsenäistä työskentelyä.

Sopimuksen mukaan jokin seuraavista:

1. R. Naidu (toim.): Chemical bioavailability in Terrestrial Environments. Developments in Soil Science 32. Elsevier, Amsterdam 2008, 808 s.

2. Sovittavia lukuja teoksesta P. Marschner: Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants. 3. painos. Academic Press, 2012. 651 s. ja teoksesta P. Schjønning, S. Elmholt & B.T. Christensen (toim.): Managing soil quality: Challenges in modern agriculture. CABI Publishing, Wallingworth, 2004. 344 s.

3. D. Hillel: Environmental Soil Physics. 2. painos. Academic Press, San Diego 1998. Sivut 3-645.

4. P. M. Huang, Y. Li & M. E. Sumner (toim): Handbook of Soil Sciences: Properties and Processes. 2. painos. CRC Press, Boca Raton, USA. Sovittavat luvut.

Kirjallinen ja suullinen kuulustelu. Arvioidaan asteikolla 0-5.

Available in English for the Master’s students specializing in Environmental Soil Science.

Professor