Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.2.2019 klo 09:00 - 12.3.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 12.3.2019
14:15 - 15:45
To 14.3.2019
14:15 - 15:45
Ti 19.3.2019
14:15 - 15:45
To 21.3.2019
14:15 - 15:45
Ti 26.3.2019
14:15 - 15:45
To 28.3.2019
14:15 - 15:45
Ti 2.4.2019
14:15 - 15:45
To 4.4.2019
14:15 - 15:45
Ti 9.4.2019
14:15 - 15:45
To 11.4.2019
14:15 - 15:45
Ti 16.4.2019
14:15 - 15:45
To 25.4.2019
14:15 - 15:45

Kuvaus

Students of Master's Programme in Area and Cultural Studies, specializing in Asian Studies, have priority.

The focus of the course is on popular culture phenomena and cross-cultural influences between Western and East-Asian popular cultures. The course approaches these topic from a research-based perspective, emphasising the significance of theoretical approaches. The course draws a line between fandom and research, stressing that there is a difference between being a fan of something and researching it. This is course takes a critical theoretical perspective in how to research popular culture products, and gives students tools to analyse popular culture produxs from multiple perspectives.

The course is a reading seminar and all participants are expected to read the materials provided for each lecture and participate in active discussion in class. The emphasis is on active class participation, class discussion and group work. The contents of the class focus on themes such as: gender, whitewashing, marketing / franchising, interculturality, cross-cultural inflluences, racism and identity.

Requirememts:

Students are expected to produce a poster presentation for the class (15 min) in groups or individually, Article synopsis of academic articles relevant to the course topic and a 10 page final essay. 80% participation on the lectures. Active participation in class discussion.

Course materials:

All course materials will be made available to the students on the course's moodle pare. The password to the moodle page will be given before the beginning of the course. This course does not allow replacement assignments.

Please note: 5 places on the course are reseved for students from the Open University. The other 20 are for master's level students. Students majoring in Area and Cultural Studies, specializing in Asian Studies and students in the Master's Program in Intercultural Encounters have priority.

Ei edeltävää osaamista koskevia vaatimuksia.

Opintojakso kuuluu Aasian tutkimuksen opintosuuntaan. Se täydentää seuraavia yhteisiin opintoihin kuuluvia opintojaksoja: Yhteiskunta, valta ja viestintä, Aatteet, ideologiat ja uskonto ja Tila, paikka ja ympäristöt. Opintojakson suositeltu suorittamisajankohta on yhteisten opintojen jälkeen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat tuntevat Aasian materiaalisen ja immateriaalisen kulttuurin tutkimuksen teoreettisia lähestymistapoja ja keskeiset menetelmät. He ymmärtävät ja osaavat analysoida näiden osa-alueiden merkitystä aasialaisten yhteiskuntien menneisyydessä ja nykytilanteessa. Opiskelijat osaavat myös soveltaa tarkoituksenmukaisia teoreettisia lähestymistapoja ja käytännön menetelmiä Aasiaa koskevien tapaustutkimusten tarkastelussa. Opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat arvioida ja analysoida historiallisia ja ajankohtaisia tapahtumia, rakenteita ja käytäntöjä.

Opintojakso järjestetään yleensä joka toinen vuosi. Se saatetaan järjestää myös useammin, esim. joka vuosi.

Opintojakso tarjoaa yleiskatsauksen Aasian materiaalisen ja/tai immateriaalisen kulttuurin tutkimuksen teoreettisista lähestymistavoista, keskeisistä menetelmistä ja viitekehyksestä. Lisäksi tutustutaan aiheeseen liittyviin tapaustutkimuksiin. Kurssilla keskitytään tarkastelemaan yhtä tai useampaa tapaustutkimusta. Menetelminä ovat ryhmäkeskustelu ja tarkoituksenmukaisiin teorioihin ja metodeihin pohjautuva analyysi. Tapaustutkimukset voivat koskea yhtä tai useampaa Aasian aluetta tai diasporaa Aasian alueella ja sijoittua historialliseen ja/tai ajankohtaiseen viitekehykseen.

Kirjallisuusluettelo riippuu opintojakson aiheesta. Kurssista vastaava opettaja ilmoittaa suositeltavan kirjallisuuden erikseen.

Opintojakson opettaja suunnittelee työskentely- ja opetusmenetelmät kurssin oppimistavoitteiden ja sisällön mukaan.

Arvosteluasteikko 0–5. Arviointimenetelmät vaihtelevat opintojakson mukaan. Arvioinnissa keskitytään pääasiallisesti opintojaksoille määriteltyihin osaamistavoitteisiin. Lisäksi voidaan hyödyntää opiskelijoiden itse- tai vertaisarviointia.

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.
Opintojaksosta vastaava opettaja ilmoittaa opintojaksoa koskevat läsnäolovaatimukset ja kurssin suoritustavat aina erikseen. Opintojakso saatetaan toteuttaa kurssi- tai seminaarimuodossa ja siihen voi sisältyä kirjallisia tehtäviä ja/tai esitelmiä.